"Lecz si", "zodziejk sama jeste". Stenogramy pokazay koleank Pawowicz w akcji

Razem siedz i razem komentuj. Jedna z nich, Krystyna Pawowicz, jest powszechnie znana. Druga, Iwona Arent, nie zyskaa dotd rozgosu, cho nie ustpuje koleance z sejmowej awy.

Posanka Iwona Arent jest jedn z tych mniej znanych parlamentarzystw PiS. Nie bryluje w telewizjach, w mediach spoecznociowych gwnie podaje dalej przekaz partyjny, z rzadka dodaje co od siebie. Nie jest te twarz adnej ustawy. W kadej partii, szczeglnie tak duej, jest caa szara masa posw, o ktrych dowiadujemy si dopiero gdy, jak pose Babinetz, spowoduj wypadek samochodowy lub - jak w przypadku posanki Arent - przyjrzymy si ich aktywnoci.

Prbk swoich moliwoci Arent daa podczas debaty nad kandydatur Agnieszki Dudziskiej na Rzecznika Praw Dziecka. Gdy posanka Joanna Szmidt wytykaa kandydatce wypowied o tym, e "homoseksualizm to moda", Arendt krzyczaa z awy poselskiej:

Wspieraa j w tym Krystyna Pawowicz z okrzykiem "Patologi si leczy".

Tego samego dnia Arendt wykrzykiwaa jeszcze "wara od tego posa", "nie kam" (tu klubowa koleanka Teresa Wargocka pokrzykiwaa "puknij si w gow"), a take gono wyraaa swoje zarzuty wobec posa Ireneusza Rasia:

Innym razem domagaa si "kary dla Nitrasa" i krzyczaa "za duo zarabiasz", a od posanki Ewy Lieder wymagaa, by ta "nauczya si czyta". Nitras usysza te od niej: "Chory jeste. Lecz si" oraz "Przesta zadawa si z biaym proszkiem". "Przesta si drze" - krzyczaa dalej, cho ju trudno okreli do kogo. Do Krzysztofa Truskolaskiego mwia natomiast:

W ostatnim czasie posanka miaa jedno wystpienie merytoryczne, jako sprawozdawczyni. Na mwnic wesza jeszcze raz, gdy grzmiaa, e to "wstyd na cay wiat, na ca Europ, jak tutaj prowadzone s obrady" i zwracaa si do opozycji: "To wy nas atakujecie, prowokujecie, robicie wszystko, eby destabilizowa sytuacj".

Lista jej wypowiedzi z ostatnich miesicy przedstawia si imponujco. To gwnie krtkie okrzyki z aw poselskich, skrupulatnie zapisane przez stenotypistw.

Pawowicz liderk okrzykw

Pod 100 dniach pracy Sejmu tej kadencji serwis MamPrawoWiedziec.pl wylicza, e liderk okrzykw jest Krystyna Pawowicz, ktra w cigu 11 posiedze przerywaa wystpienia innych posw 466 razy, a sama na mwnic wysza raz.

W drugiej poowie kadencji jest nie inaczej. W tym roku wykrzykiwaa m.in. "Nie drzyj si!", "May donosiciel z PSL-u", "yso?", Siadaj. I tak bdziesz siedzia", "Na kolana i przeprasza", "We ten palec, do nosa sobie wsad" czy "Naleniki raz".