Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

Gdański sąd zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy 5300 spółek. Firmy te nie złożyły w terminie sprawozdań finansowych.
Od początku września do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz wpłynęło 5300 takich zawiadomień. Chodzi o sprawozdania finansowe za rok 2009 lub 2010. Nadawcą pism są wydziały gospodarcze KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.

- Sąd przysyła nam pisma przewodnie wraz z listą spółek, które nie złożyły sprawozdań, co jest przestępstwem przeciwko ustawie o rachunkowości. Wpłynęło ponad pięć tysięcy takich zawiadomień - mówi Jolanta Matusiak, wiceprokurator rejonowy w Gdańsku-Wrzeszczu.

Dotąd gdański sąd nie podchodził nazbyt poważnie do artykułu 77 ustawy o rachunkowości, który mówi: "Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do (...) niesporządzenia sprawozdania finansowego (...) podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie".

Sytuację zmieniła afera Amber Gold. Okazało się, że spółką kierował wielokrotnie skazany za przestępstwa gospodarcze Marcin P., choć prawo zabrania takim osobom sprawowania funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek. Wyszło też na jaw, że spółki z rodziny Amber Gold latami nie składały sprawozdań finansowych, co pozwalało im ukryć swoją prawdziwą kondycję finansową.

Gdański sąd co prawda wszczynał postępowania przymuszające i próbował nakładać tysiączłotowe grzywny na Marcina P., ale sprawy trwały miesiącami i nie doprowadziły do złożenia sprawozdania przez Amber Gold nawet za rok 2009. Pisaliśmy, że podobnie traktowano setki spółek, a teraz okazuje się, że były to tysiące firm zarejestrowanych na Pomorzu.

Afera zmieniła podejście sądu. Po lustracji wydziałów gospodarczych wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wydał zarządzenie, w którym nakazał podjęcie działań wobec spółek zalegających z dokumentacją. - Gdy postępowanie przymuszające jest bezskuteczne, zawiadamiany jest o tym prezes sądu rejonowego, który decyduje o złożeniu zawiadomienia do prokuratury - mówi Tomasz Adamski.

Co teraz czeka 5300 prezesów?

- Wobec tych osób prowadzone będą czynności procesowe przez policję i prokuratorów - mówi Jolanta Matusiak. - Zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień i ustalimy, dlaczego sprawozdania nie zostały złożone.

Praktyka innych sądów wskazuje, że twarde egzekwowanie przepisów skłania część przedsiębiorców do dostarczenia dokumentów. A jakie są efekty zawiadomień? Na przykład Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przesłał od 2011 r. około 9600 zawiadomień dotyczących możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niezłożenie sprawozdań finansowych przez spółki w województwie mazowieckim.

- W zdecydowanej większości spraw postępowania, w których nie doszło do stwierdzenia przedawnienia, są umarzane wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu. Tylko w nielicznych przypadkach sporządzany jest akt oskarżenia - informuje Magdalena Młynarczyk-Zugaj z Sekcji Prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie.