Prostytutki bay si Fritzla - "ten sadysta kaza udawa zwoki"

- Niektre prostytutki tak bardzo bay si jego perwersyjnych zachowa, e odmawiay obsugi. On na pewno nie by normalny - powiedzia dziennikowi "Oesterreich" barman pracujcy w "Villa Ostende", domu publicznym w austriackim Linzu. Josef Fritzl by jego regularnym klientem.
Opowie barmana to kolejny rozdzia mrocznej historii 73-letniego emerytowanego elektryka, ktry przez 24 lata wizi i gwaci w piwnicy swoj crk Elizabeth. Dziewczyna zostaa zamknita pod ziemi, gdy miaa 18 lat. Owocem tego przeraajcego zwizku byo siedmioro dzieci. Jedno zmaro po porodzie, trjka wychowywaa si w podziemnym wizieniu cakowicie odcita od wiata sonecznego. Pozostaa trjka (dwie dziewczynki i jeden chopiec) mieszkao z Fritzlem i jego 69-letni on Rosemarie. Zgodnie z wersj ojca-dziadka, zostay one podrzucone na progu ich domu w okresie niemowlcym przez Elizabeth, ktra nie by w stanie zapewni im naleytej opieki. Maestwo bez problemu uzyskao zgod na adopcj.

38-letni barman Christoph F. w "Villa Ostende" pracowa przez 6 lat. Fritzla pozna w tym czasie bardzo dobrze i jak sam przyznaje, nie potrafi powiedzie o nim ani jednego dobrego sowa.

Klienci normalni i chorzy umysowo

- Fritzl pojawia si u nas bardzo czsto. Ju po kilku wizytach wikszo personelu wyrobia sobie na jego temat nieprzychyln opini - opowiada F. - Pracownikw traktowa z gry. Nigdy nie prosi, zawsze da. Mwi podniesionym gosem, tonem nie znoszcym sprzeciwu. Ale najgorzej miay prostytutki. Po kilkakrotnym "obsueniu go" zaczy si go ba. I ja si im wcale nie dziwi. Jego fantazje mona nazwa jednym sowem - chore.

Zgodnie z relacj F., Fritzl lubowa si w zadawaniu prostytutkom blu. Bi je, wiza i traktowa "gorzej ni zwierzta". Jego ulubiona fantazja polegaa na tym, e opacona dziewczyna miaa symulowa akt agonii i udawa zwoki.

- 95 proc. naszych goci, to ludzie normalni. Maj zwyczajne potrzeby seksualne i przychodz tu, by je zrealizowa. 3 proc. goci to osoby, ktre uwaamy za lekko "pokrcone". Ich fantazje czasami s dziwaczne, ale nie odbiegaj od normy. Nasze dziewczyny nie maj problemu, by je speni. No i ostatnie 2 procent, te najgorsze. To krg osb, ktre uwaamy za ekstremalnie perwersyjne, wrcz chore umysowo. Fritzl niewtpliwie do nich nalea - cytuje F. gazeta "Oesterreich".

Wedug barmana, Fritzl da si prostytutkom we znaki bardzo szybko. Po pewnym czasie zaczy odmawia pjcia z nim "na gr" co - jak tumaczy F. - jest w tym interesie rzecz raczej niespotykan. Niektre nie chciay z nim nawet rozmawia, unikay jakiegokolwiek kontaktu. - Wielokrotnie powtarzay mi, e wywouje w nich przeraenie. Gdy o nim opowiaday, czsto padao sowa "sadysta". - wspomina F.

Skpiec, ktry traktowa ludzi z gry

Prostytucja jest w Austrii legalna. Za spdzenie godziny z dziewczyn, z ktrych wikszo pochodzi z Europy Wschodniej, klient "Villa Ostende" musi zapaci 150 euro. Z opowieci barmana wynika, e Fritzl odwiedza dom publiczny przez wiele lat i bardzo szybko da si pozna jako wyjtkowy skpiec.

- Nigdy nie zapomn jego sknerstwa - mwi F. - Gdy rachunek opiewa na 97 euro a Fritzl mia przy sobie tylko banknot 100 euro, to da 3 euro reszty. Nigdy nie da napiwku. Kelnerw obraa i traktowa jak ludzi gorszej kategorii.

Christoph uwaa, e Fritzl zaczyna si dziwnie zachowywa jeszcze przed zabraniem dziewczyny do pokoju. - Gdy ktra z nich (prostytutek - red.) mu si spodobaa, zamawia jej szampana i zasypywa miymi sowami. Ale ta sielanka trwaa tylko chwil. Gdy zaprasza dziewczyn do stolika, momentalnie zaczyna zachowywa si jak tyran. Cigle j strofowa: "Wyprostuj si", "Czy pozwoliem ci si odezwa?", "Nie pieprz gupot" - to tylko niektre z jego standardowych docinek. Wikszo z nich wypowiada podniesionym gosem. Zdarzao si, e pocign dziewczyn bolenie za wosy, spoliczkowa j lub brutalnej cisn jej do. Naprawd, takie zachowania klientw domw publicznych s rzadkoci - zapewnia F.

Brytyjski dziennik "Daily Telegraph" poinformowa wczoraj na swojej stronie internetowej, e w odpowiedzi na tragedi w domu Fritzlw wadze Austrii zamierzaj zaostrzy kary za przestpstwa na tle seksualnym. Wedug gazety austriaccy deputowani maj dyskutowa nad spraw zaostrzenia kar po tym, jak okazao si, e Fritzl - skazany ju za przestpstwa na tle seksualnym - mg zaadoptowa troje dzieci, przekonujc sd, e s one jego wnukami.