Holandia buduje wiosk tylko dla Polakw

Agencja pracy, ktra zatrudnia w Holandii polskich pracownikw, chce im wybudowa osad z domami, polskimi sklepami i kocioem. Ma ich to chroni przed narastajc nietolerancj Holendrw
Na pomys wpad Pierre van Loenen, szef firmy porednictwa pracy Axidus, ktra poprzez swoje biuro w Opolu zatrudnia w Holandii Polakw z niemieckimi paszportami. W ten sposb omija holenderskie bariery w dostpie do rynku pracy dla obywateli nowych krajw Unii.

Polacy musz ubiega si o specjalne pozwolenia. Ich liczba jest ograniczona i obejmuje tylko niektre sektory gospodarki. W zeszym roku pozwolenia dostao 26 tys. Polakw.

Axidus oferuje prac m.in. przy tamach produkcyjnych, na budowach i w szklarniach w zakadach w regionie Rijnmond. Wikszo to robotnicy niewykwalifikowani, ktrzy nie musz zna jzyka. Problem w tym, e jest ich ju okoo tysica, zajli 31 hoteli i brakuje dla nich miejsca.

Jeszcze wicej Polakw przybdzie po 1 stycznia, kiedy do rozdania bdzie wiksza liczba pozwole na prac (i w nowych sektorach). Firma van Loenena chce wic zacz zatrudnia rwnie Polakw bez niemieckiego paszportu.

Van Loenen nie zgodzi si rozmawia z "Gazet" o projekcie budowy wioski. Polska pracownica agencji, Marta, twierdzi, e szef chce odseparowa Polakw, by chroni ich przed rasistowskimi zachowaniami Holendrw. Bo "coraz czstsze s sytuacje, e komu nie podoba si np. polski samochd na jego ulicy".

Z relacji holenderskich mediw wiadomo, e bdzie to typowa osada z domami, uliczkami, polskimi sklepami i wasnym kocioem, by moe nawet miejscami rozrywki. Prawdopodobn lokalizacj s okolice autostrady wiodcej do Rotterdamu, wzdu ktrej mieci si wiele firm.

Zielone wiato dao ju stowarzyszenie holenderskich samorzdw (VNG), ale na razie adna gmina nie kwapi si, by umieci u siebie Polakw. Holendrzy, dawniej bardzo otwarci na imigracj, coraz niechtniej przyjmuj "obcych". Rzd przymierza si do penego otwarcia rynkw pracy od 2007 r., ale sprawa przepada w parlamencie.

Deputowani za rok stan do wyborw i nie chc naraa si swoim elektoratom. Wszystko wskazuje wic na to, e swobod pracy w kraju tulipanw dostaniemy 1 stycznia 2011 r., kiedy bariery bd musiay znie wszystkie kraje starej Unii.

Do tej pory uczyniy to Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia i Finlandia, a od 1 maja 2004 r. prac w Unii znalazy setki tysicy Polakw. Przez miesic opisywalimy ich losy w "Przystanku Europa", wsplnej akcji z TVN 24 i Radiem TOK FM. Udao nam si wywoa szerok dyskusj o nowej fali emigracji w Polsce i za granic.