Kwiatkowski: to dobra wiadomo, ale terroryzm nie ma jednego adresu

- To, e numeru jeden na wiatowej licie terroryzmu ju nie ma to dla nas wszystkich dobra wiadomo - komentuje mier Osamy ben Ladena, minister sprawiedliwoci Krzysztof Kwiatkowski.
Minister nie ma jednak zudze: - To, e nie ma ju Osamy ben Ladena nie powoduje, e od jutra bdziemy y w szczliwym, bezpiecznym wiecie, w ktrym nie bdzie wydarze, ktre mog nas niepokoi - uwaa Kwiatkowski. - Ale jednak informacja, e nie ma tych, ktrzy nie przestrzegaj najbardziej elementarnych regu, bo nie wahaj si siga po narzdzia, ktrych bezporednim efektem jest mier setek czy tysicy ludzi. To bardzo dobra wiadomo. W duszej perspektywie ma szans doprowadzi to do tego, e potencjalnych nastpcw, ktrzy by chcieli pj drog Osamy ben Ladena bdzie mniej, a najlepiej yczylibymy sobie, eby nie byo ich wcale - dodaje minister sprawiedliwoci.

Krzysztof Kwiatkowski odnis si take do procesu sdowego, ktrego ben Laden zosta pozbawiony. - Kady minister sprawiedliwoci powiedziaby, e najlepsz sytuacj jest moliwo przeprowadzenia procesu i osdzenia w trybie sdowym dowolnego zbrodniarza czy terrorysty, bo proces sdowy to rwnie moliwo przedstawienia opinii publicznej wszystkiego tego, za co odpowiada dana osoba - powiedzia Kwiatkowski.

- mier Ben Ladena to dla mnie bardzo dobra wiadomo i bezporednim nastpstwem jest to, e wszyscy moemy czu si bezpiecznie, bo terroryzm nie ma jednego adresu. Moglimy myle o tym, e on wystpuje w sposb szczeglny na takich terenach jak Afganistan, Irak, ale przypomnijmy sobie wydarzenia z Madrytu, Londynu, Moskwy. To, e tego numeru jeden na wiatowej licie terroryzmu ju nie ma to dla nas wszystkich dobra wiadomo - powiedzia Kwiatkowski.