Większość Polaków pozytywnie o wizycie Miedwiediewa

Ponad 93 procent Polaków jest zdania, że wizyta prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa wpłynie pozytywnie na stosunki polsko- rosyjskie. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Polskiego Radia przez Instytut Badania Opinii Homo Homini.
- Nie mamy tutaj do czynienia z hura optymizmem badanych, gdyż aż 73 procent badanych uważa, że będzie to wpływ raczej pozytywny, a jedynie 20 procent respondentów twierdzi, że będzie to zdecydowanie pozytywny wpływ - mówi szef Homo Homini. Marcin Duma stawia tezę, że badani po prostu życzyliby sobie lepszych relacji z sąsiadem, a wizyta prezydenta Rosji może być dobrym momentem by dokonać "nowego otwarcia".

Jedynie 2 procent badanych uważa, że wizyta prezydenta Rosji wpłynie negatywnie na stosunki Warszawa - Moskwa, a 5 procent respondentów nie ma zdania.

Z sondażu wynika, że 62 procent badanych twierdzi, że przyjazd Dmitrija Miedwiediewa w ogóle wpłynie na zmianę stosunków polsko- rosyjskich. Z kolei 28% respondentów uważa, że ta wizyta nie będzie miała żadnego wpływu, a 10 procent nie ma zdania.

Kogo Polacy lubią, a kogo nie?

W najnowszym badaniu ankieterzy Instytutu pytali Polaków także o to, których sąsiadów darzymy największą sympatią. Na pierwszym miejscu znaleźli się Czesi - prawie 39 procent badanych uważa ich za najsympatyczniejszych. W dalszej kolejności są Słowacy - 32 procent, Niemcy - 23 procent, Litwini - 21 procent, Rosjanie - prawie 15 procent, Ukraińcy - 14 procent i Białorusini - 10 procent.