Moskwa: Akcja pamięci przed gmachem KGB

W Moskwie Stowarzyszenie "Memoriał" rozpoczęło akcję "Przywrócenie imion". Jest ona związana z obchodzonym jutro w Rosji, Dniem Pamięci Ofiar Represji Politycznych.
Na Placu Łubiańskim przy Kamieniu Sołowieckim upamiętniającym ofiary represji komunistycznych do późnych godzin wieczornych będą odczytywane nazwiska osób, które zginęły w wyniku represji politycznych. Jelena Żemkowa ze stowarzyszenia "Memoriał" poinformowała, że w akcji uczestniczą mieszkańcy różnych regionów Rosji. Są też ludzie którzy przeżyli stalinowskie łagry. Zebrani zapalają przy Kamieniu Sołowieckim świece i składają kwiaty. Jutro nabożeństwo żałobne w tym miejscu odprawi protojerej Wsiewołod Czaplin.

Plac Łubiański znajduje się w centrum Moskwy przed budynkiem służb specjalnych. Obecnie znajduje się tu siedziba FSB. W czasach radzieckich była tam centrala KGB i NKWD.