Oferta publiczna PCC Intermodal przesunięta

Pierwotna oferta spółki PCC Intermodal, prywatnego operatora transportu intermodalnego w Polsce, specjalizującego się w kompleksowej obsłudze przewozowej kontenerów w relacjach door to door, została przesunięta na 24 listopada z 21 września, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie PCC Intermodal.
Termin przyjmowania zapisów I transzy wyznaczono ponownie od 24 listopada do 26 listopada 2009 roku, natomiast II transzy od 24 listopada do 27 listopada 2009 r.

Wcześniej spółka informowała, że szacunkowa wartość oferty, obejmującej 6.756.556 akcji nowej emisji serii C wynosi ok. 27 mln zł, a środki ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej spółka zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie budowy nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie, które ma kosztować 50-60 mln zł.

Jako oferujący został wybrany Dom Maklerski Penetrator.

Oferta spółki PCC Intermodal SA obejmuje regularne przewozy kolejowe pomiędzy portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie a terminalami lądowymi oraz skoordynowane z nimi przewozy samochodowe z lądowych terminali przeładunkowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym, Krzewiu oraz Frankfurcie n/Odrą. Pociągi kursują regularnie w sieci połączeń krajowych i międzynarodowych. W roku 2009 planowane jest uruchomienie kolejnego połączenie, łączącego polskie terminale z portami Adriatyku.

PCC Intermodal systematycznie zwiększa wolumen transportowanych kontenerów. W 2008 r. przewieziono 81,2 tys. TEU, o 262% więcej niż w roku 2007 (22,4 tys. TEU).

PCC Intermodal należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC SE o obrotach osiągających prawie 1 mld euro rocznie. Obecnymi głównymi akcjonariuszami spółki są: PCC SE (78,94% akcji), oraz PCC Rail SA (17,78%). Pozostałe 3,28% należy do Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

W styczniu bieżącego roku właściciel PCC SE - Waldemar Preussner poinformował o warunkowej transakcji sprzedaży holdingu PCC Rail SA grupie Deutsche Bahn, tym samym, po sfinalizowaniu transakcji w akcjonariacie PCC Intermodal znajdzie się pośrednio nowy akcjonariusz posiadający 17,78%.

W 2007 roku PCC Intermodal miał 26,76 mln zł przychodów, strata operacyjna wyniosła 5,3 mln zł, a strata netto 6,3 mln zł. W pierwszej połowie 2008 roku przychody spółki wyniosły 24,9 mln zł, strata operacyjna wyniosła 2,0 mln zł, a strata 3,6 mln zł.