Optimus zrezygnował z planów fuzji z Work Service

Spółka Optimus odstąpiła od negocjowania w sprawie zakupu 100% akcji Work Service z większościowymi udziałowcami tej spółki, podała spółka w komunikacie w weekend. W zamian Optimus miał wyemitować do 94 mln akcji nowej emisji, po ich objęciu akcjonariusze Work Service objęliby kontrolę nad Optimusem.
"W dniu 25 września 2009 spółka jednostronnie odstąpiła od negocjowania nabycia przez spółkę 100% akcji w spółce Work Service SA w zamian za objęcie przez akcjonariuszy Work Service do 94 mln akcji spółki nowej emisji" - głosi komunikat.

"Odstąpienie od negocjacji transakcji zostało dokonane przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi postanowieniami listu intencyjnego regulującymi prawo jednostronnego odstąpienia stron listu intencyjnego od dalszego negocjowania transakcji" - czytamy dalej.

Optimus podpisał list intencyjny w sprawie zakupu 100% akcji Work Service z większościowymi udziałowcami tej spółki w lipcu br. W zamian Optimus miał wyemitować do 94 mln akcji nowej emisji. Obecnie kapitał Optimusa składa się z 28,15 mln akcji. List intencyjny zakładał, że umowa inwestycyjna ma być podpisana do 1 października.

Jednakże wcześniej we wrześniu Optimus poinformował, że obie strony udzieliły sobie zgody na negocjacje z innymi podmiotami.

Wcześniej obie strony prowadziły negocjacje z innymi partnerami. Optimus rozmawiał m.in. z CD Project, który - podobnie jak Work Service - miał plany giełdowe. Natomiast Work Service złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale prace nad nim zostały zawieszone na wniosek spółki, w związku z sytuacją na rynku finansowym.