"GP": Nie będzie dopłat z PFRON za I kwartał

"Gazeta Prawna" pisze, że zakłady pracy chronionej nie otrzymają refundacji kosztów między innymi budowy zakładu i transportu niepełnosprawnych pracowników w okresie od stycznia do maja tego roku. Tak zdecydował resort pracy.
Dziennik wyjaśnia, że w praktyce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mógłby wypłacać wspomnianą pomoc już od 1 stycznia, gdyż wtedy weszła w życie nowelizacjia ustawy z 5 grudnia 2008 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dopiero teraz jednak resort pracy wydał rozporządzenie wykonawcze do noweli. Wynika z niego, że refundacja kosztów może co prawda obejmować kwoty wydane w okresie od 1 stycznia, ale nie wcześniej niż przed datą złożenia wniosku o wypłatę pomocy. W istocie przepis ten oznacza, że wspomniane wydatki poniesione przez pracodawców w okresie od 1 stycznia do maja tego roku nie będą refundowane z PFRON.