MEN radzi jak walczyć z egzaminacyjnymi przeciekami

"Polska" pisze, że minister edukacji Katarzyna Hall zamierza jeszcze w tym tygodniu zwołać naradę kuratorów oświaty i szefów okręgowych komisji egzaminacyjnych z całego kraju. Tematem tego specjalnego spotkania ma być ochrona przed egzaminacyjnymi przeciekami.
Problem jest aktualny, bowiem w poniedziałek rozpoczynają się matury. "Polska" pisze, że ęłęózapadła decyzja, iż podczas egzaminów dojrzałości przedstawiciele kuratoriów będą wyrywkowo kontrolować licea i technika.

Gazeta podkreśla, że inspektorzy będą mogli wkroczyć w dowolnym momencie do gmachu szkoły i na salę egzaminacyjną. W przypadku wykrycia przez nich nieprawidłowości, sankcje poniesie dyrektor szkoły, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy państwowej.

"Polska" wyjaśnia, że kontrole ogólniaków, techników i liceów profilowanych oraz wzmożona ostrożność w dowożeniu testów maturalnych do szkół to reakcja na przeciek podczas egzaminów gimnazjalnych.