Nie żyje jeden z twórców stanu wojennego

- Zmarł generał Tadeusz Tuczapski, jeden z głównych oskarżonych w sprawie wprowadzenia stanu wojennego i masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Miał 87 lat.
Wiadomość o śmierci Tuczapskiego, podaną przez Radio Zet, potwierdziła mecenas Marta Seredyńska, adwokat zmarłego.

Tadeusz Tuczapski w latach 1981 - 1983 wchodził w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Nadzorował prace związane z przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających 13 grudnia 1981 roku stan wojenny w Polsce.

W marcu 2006 Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN postawiła Tuczapskiego w stan oskarżenia za popełnienie zbrodni komunistycznej - przypomina Radio Zet. Od września 2008 zasiadał na ławie oskarżonych w toczącym się w tej sprawie przed warszawskim Sądem Okręgowym procesie. Na ławie oskarżonych zasiadają także: generał Wojciech Jaruzelski, były pierwszy sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, były minister obrony narodowej generał Florian Siwicki, były minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak.

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie wyłączył sprawę Tuczapskiego z procesu ws. grudnia'70 w związku z bardzo złym stanem zdrowia. Krwiak w mózgu wpłynął na zanik świadomości, co potwierdziły badania lekarskie. Wniosek obrony w wyłączenie Tuczapskiego z procesu poparł także oskarżyciel publiczny, prokurator Bogdan Szegda. "Zapamiętam tego oskarżonego, który jako jeden z nielicznych zachowywał się w sposób wyważony i spokojny" - powiedział prokurator.