Czechy mają nowy rząd: Jan Fiszer ma zostać premierem

Prezydent Vaclav Klaus wyraził zadowolenie z porozumienia, jakie w sprawie utworzenia nowego rządu zawarły czeskie siły polityczne.
Według czeskich mediów ma to być rząd ekspertów. Na jego czele stanie szef Urzędu Statystycznego Jan Fiszer.

Prezydent Klaus powiedział w wywiadzie dla czeskiego radiu , że "w zasadzie" jest zadowolony z tej decyzji. Wcześniej zapewniał, że uszanuje każdą decyzję czeskich ugrupowań.

Nowy gabinet 58-letniego ekonomisty Jana Fischera będzie liczyć 15 ministrów, z których koalicja Topolanka zaproponuje 8, a socjaldemokraci 7.

Topolanek zostanie na stanowisku do 9 maja. Przedterminowe wybory odbędą się 15 października.

Centroprawicowy rząd Topolanka otrzymał wotum nieufności 24 marca, w połowie sześciomiesięcznego okresu sprawowania przez Czechy rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej.

Jest to pierwszy przypadek obalenia rządu przez parlament w historii samodzielnej Republiki Czeskiej.

Czechy sprawują w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Po upadku gabinetu Topolanka pojawiły się obawy, że pozbawione rządu Czechy nie będą w stanie kierować Unią.