Masowe groby mog by te w Gdasku i Gdyni?

- W Gdasku i Gdyni mog znajdowa si masowe groby z czasw II wojny wiatowej podobne do tego jakie znaleziono w Malborku, gdzie od trzech miesicy trwa ekshumacja 1800 osb - uwaa prokurator Maciej Schultz z IPN.
- Nie moemy tego wykluczy. Mog znajdowa si w bardzo zaskakujcych miejscach. Czsto nie da si tego sprawdzi, bo na tych miejscach mog znajdowa si ju budynki, ktre trzeba by zburzy - powiedzia prok. Schultz w rozmowie z reporterem radia TOKFM . Jego zdaniem jest to tym bardziej moliwe, e w Gdasku czy Gdyni toczyy si wiksze walki ni w Malborku.Niemcy zacierali lady

Zdaniem IPN pod koniec wojny, lub zaraz po jej zakoczeniu, nie ewidencjonowano i nie dokumentowano pochwku zwok. - Niemcy pod koniec wojny rozkopywali mogiy, palili zwoki, miadyli czy te mielili koci i zostaway tylko prochy. Gdy badano miejsca strace na terenie Pomorza nie znajdowano tam zwok - mwi prok. Schultz. Jego zdaniem byy tylko wyjtki, gdzie Niemcy tego nie zrobili, tak jak w przypadku mordu w Pianicy. - Tak te mogo by w Malborku. Przyczyn mg by popiech - mwi Schultz.

Rosjanie jedynie ograbiali

Wskazanie Niemcw jako sprawcw pochwku w Malborku potwierdzaby fakt, e przy zakopanych nie znaleziono adnych ladw - biuterii, ubra, przedmiotw osobistych. Niemiecka prasa prbuje jednak znale winnych po stronie rosyjskiej, a nawet polskiej. - Rosjanie nie bawili si w takie zacieranie ladw, owszem zabierali kosztowne rzeczy, ale przykad Katynia wskazuje, e nie rozbierali swych ofiar. Z kolei administracja polska przejmowaa tereny w Malborku wiele miesicy po Rosjanach - tumaczy Schultz.

Polacy grzebali, bo bali si epidemii

Zdarzao si tak, e to Polacy grzebali wiele cia na terenach przez siebie przejmowanych. Dotyczy to miejsc na Pomorzu Gdaskim, gdzie przed i w czasie wojny mieszkali Polacy. Polska administracja tworzya si tam czsto samorzutnie, zaraz po wycofaniu si Niemcw. - Ludzie zastawali spore iloci porzuconych, gnijcych cia, ktre trzeba byo szybko pochowa, by unikn epidemii. Szala wtedy tyfus - tumacz Schultz. Jego zdaniem dziesitki, czy setki cia na terenie Gdaska, czy Gdyni wrzucano do roww, lejw po bombach, czy wykopw i szybko zakopywano. Nie dotyczy to jednak Malborka i okolic, w ktrych Rosjanie przebywali przez wiele miesicy.

IPN jednak zbada spraw

Cho pki co nie ma wyranych ladw, e w Malborku dokonano zbrodni, to jak twierdzi Schultz: - Podstawowym zadaniem IPN jest ciganie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, ale moemy te zajmowa si zbrodniami przeciwko ludzkoci i wojennymi. I tak moe by w tym przypadku. Decyzj podejmiemy, kiedy znane bd wyniki pracy biegych - dodaje.

Prokurator zapowiada rwnie, e dziaania instytutu skupi si na poszukiwaniu wiadkw zdarzenia, kwerendzie niemieckich publikacji na temat Malborka z tamtego okresu, a take niemieckich i polskich archiww, a jeli bdzie to moliwe, take rosyjskich.

W Malborku znaleziono szcztki 1800 osb

O sprawie pisalimy w listopadzie ub.r. zaraz po odkryciu w centrum Malborka pierwszych szcztkw. Przypominalimy, kiedy okazao si, e z ziemi wydobyto koci okoo 1800 ludzi . Wedug specjalistw s to najprawdopodobniej szkielety Niemcw mieszkajcych w tych okolicach czasie II wojny wiatowej i do dzi uwaanych za zaginionych. W masowym grobie znajdoway si szcztki cywili: mczyzn, kobiet oraz dzieci. W wielu czaszkach mona byo znale lady po kulach, co wskazuje na egzekucje. Podejrzewa si, e szcztki pochodz z pocztku 1945 roku, okresu walk midzy wojskami rosyjskimi a niemieckimi.