Dealerzy pesymistycznie patrzą na przyszły rok

Prawie dwie trzecie dealerów pesymistycznie ocenia szanse zwiększenia sprzedaży samochodów w przyszłym roku - wynika z raportu PricewaterhouseCoopers. Tylko jedna piąta respondentów ma nadzieję, że będzie inaczej.
Z raportu można wnioskować, że w przyszłym roku liczba udzielonych kredytów bankowych spadnie o około 20 procent, a zdolność kredytowa wielu osób zmniejszy się o jedną trzecią. W porównaniu z ubiegłym rokiem, nie zmienił się procent respondentów rozważających wyjście z branży motoryzacyjnej, a co więcej, liczba ankietowanych przekonanych o pozostaniu na rynku nawet nieznacznie wzrosła.

Poza tym z raportu wynika, że zwiększający się import używanych aut nadal pozostaje czynnikiem najbardziej negatywnie wpływającym na biznes dealerów. Na drugim miejscu ankietowani wskazują brak korzystnych dla rozwoju sektora uregulowań podatkowo-prawnych.

Badanie prowadzono od czerwca do lipca 2008 roku na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przestawicieli 220 salonów reprezentujących różne marki, zlokalizowanych na terenie całego kraju.