Niemiecki parlament przyjął plan pobudzenia koniunktury

Bundestag przyjął przedstawiony przez niemiecki rząd program pobudzenia koniunktury gospodarczej. Zawiera on pakiet działań i kwot dla ożywienia gospodarki opiewający na 12 miliardów euro.
Plan przewiduje wspieranie inwestycji, wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw i ułatwienia w dostępie do kredytów. Powiązana będzie z nim podwyżka niektórych świadczeń socjalnych.

Rząd Angeli Merkel liczy na to, że dzięki tym działaniom w ciągu najbliższych dwóch lat niemiecka gospodarka odnotuje dodatkowe inwestycje na sumę 50 miliardów euro. Pozwoliłoby to uratować w Niemczech około miliona miejsc pracy.

Spór o pakiet dla koniunktury podzielił scenę polityczną w Niemczech i choć plan został przyjęty w Bundestagu, dyskusja na jego temat nie jest zakończona. Choć pakiet ma obowiązywać od początku przyszłego roku, współrządzące w Niemczech CDU i SPD już umówiły się, że na początku stycznia ocenią, czy potrzebne są dalsze działania. Zastrzeżenia zgłaszają też poszczególne landy, które twierdzą, że finansowanie programu nakłada na nie zbyt duże obciążenia.

Rządowy plan krytykuje opozycja, uznając, że jest on niewystarczający, aby zapobiec skutkom recesji. Natomiast kanclerz Merkel przekonuje, że dzięki pakietowi Niemcy dołączają do tych krajów, które w Europie wiodą prym w walce z kryzysem gospodarczym.