J.Kaczyński krytycznie o rządowej walce z kryzysem

Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sygnałach Dnia, że w styczniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swoją wizję polityki gospodarczej, wyraźnie różną od koncepcji rządu. Prezes PiS podkreślił, że plany te będą w istocie antykryzysowe, choć w założeniu miały wspierać szybki rozwój gospodarczy kraju.
Jarosław Kaczyński skrytykował rządowy plan antykryzysowy. Jego zdaniem premier przedstawił pomysły nazwane na nowo i złożone w pakiet uzupełnione gwarancjami kredytowymi. Prezes PiS uważa, że rozwiązania proponowane przez partię Donalda Tuska są niewystarczające, a niektóre z nich mogą wręcz okazać się pozorne. Rozmówca Sygnałów Dnia dodał, że rząd nie był do tej pory w stanie wprowadzić w życie rozwiązań, które zawarł w pakiecie. Prezes PiS wyraził przekonanie, że rząd jest sparaliżowany w kwestii absorbowania przez Polskę środków unijnych, które mogłyby pomóc w walce z kryzysem.

W niedzielę premier Donald Tusk przedstawił plan antykryzysowy. Jego podstawowym założeniem jest utrzymanie planowanego deficytu budżetowego przy jednoczesnym obniżeniu oficjalnej prognozy wzrostu PKB na 2009 rok z 4,8 na 3,7 procent. Z rządowych wyliczeń wynika też, że dzięki środkom krajowym i unijnym na rynek trafi ponad 90 miliardów złotych. Plan zakłada między innymi zwiększenie dostępności kredytów dla przedsiębiorców, wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyspieszenie inwestycji wspieranych przez Unię Europejską. Nowością będzie wprowadzenie odpisu amortyzacyjnego dla przedsiębiorców.