Rzd chce wielkiego procesu o "polskie obozy koncentracyjne"

- Potrzebna jest zdecydowana akcja. Ja jestem zwolennikiem radykalnych rodkw. Mam na myli wytoczenie powanego procesu sdowego, na du skal, za due pienidze takiej wanie gazecie. Tak, aby odbio si to echem w prasie wiatowej - tak wiceminister spraw zagranicznych Ryszrad Schnepf komentowa w TOK FM sformuowanie w "Die Welt" o "polskim obozie koncentracyjnym".
Niemiecki dziennik w poniedziakowym wydaniu napisa, e obz koncentracyjnym w Majdanku to "byy polski obz koncentracyjny".

Autorka artykuu Miriam Hollstein opisuje histori izraelskiego nastolatka, ktry w 2003 roku zgin w zamachu bombowym w Hajfie. Jego ojciec, Yossi Zur, zaoy stron internetow, by go upamitni. Poniewa Asaf marzy o podrowaniu, jego ojciec zaapelowa do modych ludzi, by podczas swoich wizyt w rnych miejscach na wiecie mieli ze sob zdjcie Asafa. Odzew by ogromny: Yossi otrzyma przez internet 850 zdj z 65 krajw, na ktrych wida modych ludzi trzymajcych fotografi jego syna. "Grupa izraelskich uczniw miaa zdjcie Asafa podczas swojej wizyty w byym polskim obozie koncentracyjnych w Majdanku" - pisze autorka podajc przykady.

MSZ chce procesu za "polskie obozy"


- Ta publikacja jest oburzajca. Tym bardziej, e jest to gazeta niemiecka. Sprawcy przerzucaj odpowiedzialno na ofiary - komentowa Schnepf. Cytat z "Die Welt" nazwa "zjawiskiem umysowego niechlujstwa, ktre zdarza si do czsto". Minister przyzna, e "nie rozumie", jak takie sformuowanie mogo si znale wanie w niemieckiej gazecie.

Zdaniem wiceszefa MSZ, takie naduycia prasowe mgby przerwa wanie "powany proces sdowy".

Nawet jeli przegramy...

Minister zastrzeg, e nie jest przesdzone, e Polska wygraaby taki proces. Prawnicy, z ktrymi konsultowao si MSZ, mwi, i wydawcy w takich sprawach broni si, argumentujc, e "prawo dopuszcza skrty mylowe". Jednak wiceszef polskie dyplomacji uwaa, e - choby ze wzgldu na medialny rozgos na wiecie - warto taki proces wytoczy. - Moe ludzie zrozumiej wraliwo polsk na ten temat - mwi w radiu TOK FM Schnepf.

- Rozmawiaem z panem premierem Tuskiem i ministrem Sikorskim. Jestemy jednomylni - podkreli Schnepf. Minister nie przesdzi jednak, e "wielki proces" bdzie wytoczony akurat "Die Welt".

W sprawie publikacji niemieckiego dziennika polska ambasada ju wysaa list do redakcji. - Zobaczymy jaki przyniesie to rezultaty - mwi Schnepf. Ale podkrela, e czyta si artyku, a nie - sprostowanie i dlatego - jego zdaniem powinno doj do procesu. - Powinnimy mwi goniej - podkrela w TOK FM.