Gronicki: przespalimy dobry czas na ogoszenie euro

Mirosaw Gronicki, minister finansw w rzdzie Marka Beli powiedzia w wywiadzie dla "Polski", e przed wejciem do strefy euro naley ustablilizowa sytuacj polityczn i gospodarcz Polski.
Wedug Gronieckiego zapowied premiera Tuska przyjcia euro w 2011 roku by dobra dla inwestorw i przedsibiorcw, ale w realiach obecnego kryzysu jest zbyt pochopna. Ekonomista uwaa, e naley najpierw rozwiza spr polityczny midzy PO a PiS, czekajc na stablizacj sytuacji na rynkach finansowych.

Groniecki przypomina o warunkach jakie musi speni kady kraj przystpujcy do strefy. "Dzi spenienie niektrych kryterw moe okaza si bardzo trudne i dlatego kada deklaracja rzdu w tym momencie moe okaza si niepowana".

"Niestetny przespalimy dobry czas na ogoszenie wejcia do euro. Bylibymy ju na takim etapie jak Sowacja, ktra jest dzi odporna na zawirowania kryzysowe" doda. Wedug byego ministra w 2006 roku mimo spenienia owych wymaga nie byo politycznej woli do poruszania kwestii euro.

Minister rzdu Marka Belki zgadza si dzi z PiSem. "Paradoksalnie tak. Dzi tak jak przedstawiele PiS opowiadam si za wyleczenime polskiej gospodarki, a dopiero potem mylenia o euro".

Zastrzega jednak, e wbrew temu co gosi PiS w krajach przyjmujcych now walut nie doszo do szczeglnie dotkliwego wzrostu cen.