Rzd si ugina. Odpuci pomostwki zwizkowcom?

Wczoraj ministerstwo pracy miao zakoczy prace nad projektem dotyczcym emerytur pomostowych i przesa do Kancelarii Premiera. Tak si nie stao - pisze ?Gazeta Prawna?.
Gdyby wszystko przebiegao zgodnie z planem Sejm mia si zaj projektem na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu. To si nie uda. Minister Fedak tumaczy, e jeszcze potrwaj konsultacje w Komisji Trjstronnej. Ich wynik jest niepewny, bo jak pisze "Gazeta Prawna": "Problem polega na tym, e kompromis w KT jest praktycznie niemoliwy. Zwizki zawodowe, pracodawcy i rzd maj zupenie odmienn wizj przyznawania przywilejw emerytalnych."

Jak udao si ustali gazecie rzd mia si wczoraj zgodzi na pewne ustpstwa. Rzd zgodzi si na wprowadzenie moliwoci korzystania z emerytur pomostowych przez wszystkie osoby, ktre rozpoczy prace w szczeglnych warunkach lub charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Tym samym z takiej moliwoci bd mogy korzysta take osoby urodzone w 1969 roku lub pniej.

Eksperci ubezpieczeniowi podkrelaj, e dalsze przeciganie prac nad t ustaw moe spowodowa, e Sejm nie przyjmie jej do koca roku. A kiedy bdzie koczy si czas do boje znowu rusza zwizkowcy, eby wywalczy zachowanie przywilejw emerytalnych.