"Sesja korekt", WIG 20 traci przy sporych obrotach

Czwartkowa sesja na GPW odbywa si przy relatywnie wysokich obrotach na rynku akcji. Liderem pod wzgldw wartoci obrotw jest PKO BP. Tymczasem WIG 20 pomimo do optymistycznego pocztku dnia, po godzinie 12:00 spad poniej poziomu rodowego zamknicia.
Najwaniejsze informacje gospodarcze na twoj stron. cignij nasz gadet.

"To sesja korekt, traci wikszo indeksw europejskich, kontrakty wskazuj te na to, e amerykaskie indeksy te rozpoczn si od spadkw" - powiedzia analityk Wrocawskiego Domu Maklerskiego Tomasz Bistulas.

Wedug niego, spadek kontraktw na amerykaskie indeksy jest zwizany gwnie ze wzrostami cen ropy, a take pesymistycznym wydwikiem opublikowanej wczoraj "Beowej Ksigi". Dla rynku istotne bd publikowane dzi dane z USA: liczba nowych bezrobotnych i sprzeda domw na rynku wtrnym. Bd one miay wpyw rwnie na zachowanie warszawskich indeksw.

"Dobre dane dadz nam krtki okres spokoju, ktry by si teraz bardzo przyda" - oceni Bistulas. Jego zdaniem, WIG 20 wrci jeszcze do poziomw notowanych przed kilkoma dniami, czyli zblionych do 2450 pkt.

Wrd spek WIG 20 liderem obrotw byy akcje PKO BP. Byy to te najlepiej spisujce si walory indeksu, ok. godz. 12:30 droay o 2,40%.

"Ten wzrost wynika czciowo z sytuacji technicznej, czciowo z poprawienia oglnego nastawienia dla spek z sektora finansowego" - powiedzia Bistulas.

Dla polskich spek rozpocz si ju sezon wynikw kwartalnych. Wedug Bistulasa, bdzie on wany, bo pokae inwestorom, czego mog si spodziewa po drugim proczu.

Dzi rano wyniki za II kw. poda producent pyt meblowych Pfleiderer Grajewo. Okazay si znacznie gorsze ni przed rokiem. W rezultacie ok. godz. 12:30 akcje spki traciy 2,78% wartoci.

W czwartek ok. godz. 12:40 indeks WIG 20 osign warto 2 624,67 pkt po spadku o 0,13%. WIG zyskiwa 0,22% i osign 40 790,19 pkt. Obroty na rynku akcji przekroczyy poziom 850 mln z.

Zobacz co pisz polskie media