Wasa: Wolabym mie do czynienia z Bolkiem ni z Kaczyskimi

- Postawa tego Bolka bya znacznie lepsza ni Kaczyskiego. Ten Bolek w swoim dziaaniu nie by tak ohydny jak Kaczyski dzisiaj - mwi byy prezydent Lech Wasa w wywiadzie dla TVN 24. Odnis si do wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry powiedzia, e w 1990 r. widzia oryginalne donosy TW Bolka, ale nie ujawni tego, bo dziki Wasie chcia doj do wadzy.

Raport: Wasa kontra IPNW wypowiedzi dla TVN24 Wasa wyrazi przypuszczenie, e donosy TW "Bolek" mog pochodzi z podsuchw, ktrym SB przypisaa taki kryptonim. Zdaniem b. prezydenta esbek podsuchujcy jego rozmowy z lat 70. - a by ju wtedy przywdc robotniczego protestu na Wybrzeu - "robi jakie materiay i rozsya to po rnych teczkach".

- Pewne fragmenty sobie przypominam - przyzna te Wasa pytany o doniesienia "Bolka", ale uzna, e pochodz one z jego przesucha. Kolejny raz kategorycznie zaprzeczy, by to on by tajnym wsppracownikiem.

- Gdybym by agentem, to bym si przyzna, ale nie mog, bo tak nie byo - w ten sposb Wasa odnis si do sw byego opozycjonisty, dzi posa PO Andrzeja Czumy mwicego, e Wasa ju w ksice "Droga Nadziei" wspomnia, i "nie wyszed czysty" z kontaktw z SB i powinien by dawno temu przyzna si do tego epizodu, co dzi byoby zrozumiane i wybaczone.

"Wol ju Bolka od Kaczyskich"

Lech Wasa powiedzia, e jeli Kaczyski powiedzia dzi prawd i rzeczywicie w 1990 r. widzia jakie dokumenty, ktre uzna za donosy Wasy, to jest to skandal, e wwczas tego nie ujawni. - Jeeli siedzia jak mysz pod miot, bo zaleao mu na karierze - ju za to samo powinien by wykluczony z wszelkiej dziaalnoci politycznej - mwi Wasa.

- Jak mona z agentem pracowa, i dopiero kiedy agent za kiepsk prac wyrzuca go na bruk, to on po 10 latach mwi, e wiedzia, e kto by agentem (w 1991 r. Wasa zwolni Kaczyskich ze swojej kancelarii - przyp. red.). - To jest zdrada (...). jego trzeba pocign do odpowiedzialnoci - podkrela byy prezydent. Doda, e gdyby on si dowiedzia, e jest kto taki, to od razu zrobiby z tym porzdek. - To jest czowiek, ktry chce dzisiaj o zaufanie walczy? Nawet ten agent Bolek lepiej ni on postpowa. By lepszy i bardziej bym jemu zaufa ni panu, panie Kaczyski! - wykrzykiwa byy prezydent.

- Ja bym wola z tym agentem Bolkiem mie do czynienia ni z Kaczyskimi, bo oni n w plecy wkadaj. Oni dla kariery s gotowi na wszystko - przymruy oko na zdrajcw, na agentw - mwi wzburzony byy prezydent.

"Teksy Bolka s cakiem, cakiem"

Wasa przyzna, e przeczyta ju 100 stron ksiki IPN "SB a Lech Wasa. Przyczynek do biografii", autorstwa historykw Sawomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. Gwne tezy ksiki mwi o tym, e w pocztkach lat 70. Wasa by agentem SB o kryptonimie "Bolek". Akta o tym wiadczce, wedug autorw, Wasa zabra w latach 90.

- Musz powiedzie, e ten ubek, ktry pisa pod nazw Bolek, pod t przykrywk, to te teksty s cakiem, cakiem. Jeli w dalszym cigu bdzie tak adnie ten SB-ek opisywa pod kryptonimem Bolek, to ja poprosz, eby to rzeczywicie mi przypisano, bo mi si to podoba - ironizowa b. prezydent.

Wasa podkreli, e dokumenty SB zawarte w ksice trzeba czyta ze wiadomoci uwarunkowa tamtego czasu: - Ja jestem przywdc 70 roku, prbuj broni robotnikw, jestem przekonany, e nie wolno pcha do konfrontacji, bo jestemy nieprzygotowani, wiem jak przygotowa i dalej walczy, ale nie w tym momencie, wic hamuj poczynania, ktre prowadz do wykoczenia najlepszych ludzi - wyjani.

- Jak popatrzymy na nazwiska, to nikt nie oberwa, nikt nie zosta zwolniony, adnej kary. To te nazwiska byy wymieniane, eby ich ochroni i innych przed niebezpieczn konfrontacj, ktra skoczyaby si moe nawet rozlewem krwi, a sensu nie byoby, bo nie bylimy przygotowani na zwycistwo. Dlatego to nie s ze teksty. Albo ten ubek dawa przesanie, wciga nas w mdrzejsza gr, albo my bylimy tacy dobrzy, mwic na podsuchu cakiem sensowne rzeczy - powiedzia Wasa.

Wasa nie zmienia jednak swojej opinii, e ksika IPN jest "paszkwilem" wymierzonym w jego osob. - Ze zoliwym komentarzem. Cenckiewicz, ktry nie ma pojcia o tamtych czasach, nie ma pojcia o strategii i przywdztwie tylko bierze suchy dokument i wyrywa go z faktycznej sytuacji, jaka wtedy bya - zaznaczy.