PIP: Nie wszyscy pracodawcy płacą w terminie

Nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz nieprawidłowości w zakresie czasu pracy, to najczęściej występujące wykroczenia przeciwko prawom pracownika stwierdzane przez Państwową Inspekcję Pracy.
Szefowa Inspekcji Bożena Borys Szopa przedstawiła dziś na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności Inspekcji za ubiegły rok. Minister zaznaczyła, że mimo poprawy w wypłacaniu wynagrodzeń, inspektorzy wciąż stwierdzają, że nie wszyscy pracodawcy płacą w terminie.

Największy niepokój inspektorów budzi jednak stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Najgorzej jest na budowach, na których tylko w ubiegłym roku straciło życie 90 osób. 214 osób doznało ciężkich obrażeń ciała. Prace na wysokości wykonują ludzie nieprzygotowani nie tylko pod względem zawodowym ale także bez badań lekarskich. Do tego dochodzi pośpiech, brak odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia. W takiej sytuacji o tragedię nie trudno - zaznaczyła minister Borys Szopa.

Oprócz budownictwa najwięcej wypadków przy pracy stwierdzono w górnictwie, przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie, lotnictwie i łowiectwie. Wypadkom przy pracy często ulegają też kierowcy, kowale i ślusarze.

Bożena Borys Szopa alarmuje i przestrzega przypominając, że za wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych.