Polska delegacja rozmawia w Indiach o intensyfikacji stosunków

W Indiach przedstawiciele polskich resortów gospodarczych rozpoczęli rozmowy na temat intensyfikacji dwustronnych kontaktów handlowych.
W pierwszym dniu pobytu członkowie delegacji, której przewodzi wiceszef resortu gospodarki minister Adam Szejnfeld, spotkali się z indyjskim ministrem handlu i przemysłu Kamalem Nathem.

Rozmowy mają przyczynić się do stworzenia klimatu sprzyjającego nie tylko intensyfikacji handlu, ale także wzajemnych inwestycji. Charakteryzując polskie zainteresowanie inwestycjami w Indiach minister Adam Szejnfeld przypomniał o tradycyjnych dziedzinach, w które Polska już inwestowała, czyli o górnictwie i przemyśle zbrojeniowym. Jednocześnie jednak zdaniem polskiego ministra, trzeba szukać nowych obszarów inwestycji, przede wszystkim w sferze naukowo-badawczej oraz w sektorze technologii.

Minister Adam Szejnfeld podkreśla także zainteresowanie indyjskich partnerów inwestycjami w sferze rolno-spożywczej. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Marian Zalewski zwraca natomiast uwagę na wieloresortowy charakter delegacji oraz prowadzonych przez nią rozmów. Polsko-indyjskie rozmowy gospodarcze potrwają do czwartku.