Specjaliści branży górniczej obradują w Katowicach

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach rozpoczyna się (g.10) czwarte posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa. Specjaliści górniczy omawiać będą zagadnienia, dotyczące nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem zasobów węgla kamiennego i innych źródeł energii pierwotnej a także energii odnawialnej.
Uczestnicy obrad będą także rozmawiać o ekologii i samym bezpieczeństwie w kopalniach, a także wykorzystaniu metanu do celów gospodarczych i założeniach gospodarki wodorowej opartej na zgazowaniu węgla.

Oprócz specjalistów z urzędów górniczych w obradach wezmą także udział przedstawieciele Ministerstw Gospodarki i Środowiska.