Centrum Warszawy nie dla samochodw

Wjazd samochodem do centrum w czasie budowy drugiej linii metra bdzie prawie niemoliwy. Ratusz chce maksymalnie uprzywilejowa komunikacj miejsk - wytyczy kilkadziesit buspasw i zamkn dla aut most lsko-Dbrowski
Wczoraj szef Zarzdu Transportu Miejskiego Leszek Ruta zaprezentowa pomys na to, jak mielibymy si porusza po Warszawie podczas drenia tuneli i budowy stacji metra od ronda Daszyskiego przy Towarowej, pod witokrzysk, Powilem, Portem Praskim i Targow do Dworca Wileskiego. - Rozkopanie rdmiecia moe by szans dla rozwoju komunikacji miejskiej - uwaa. Ma odwan propozycj drastycznego ograniczenia ruchu prywatnego w tej dzielnicy.

Budowa stacji, ktra wedug optymistw zacznie si w przyszoroczne wakacje, wymusi bowiem zamknicie wielu wanych ulic: Prostej, witokrzyskiej i Sokolej. Niemal nieprzejezdne stanie si bardzo ruchliwe skrzyowanie przy pomniku "czterech picych" na Pradze, gdzie zaplanowano stacj Dworzec Wileski z tunelem do zawracania pocigw metra. Targowa ma by wyczona z ruchu niemal na caej szerokoci. Due zwenia szykuj si na Marszakowskiej przy witokrzyskiej i na rwnolegej al. Jana Pawa II na wysokoci ronda ONZ.

- W czasie budowy nie da si unikn ogromnych korkw. W tej sytuacji bezwzgldny priorytet w ruchu musi mie komunikacja miejska - uwaa dyrektor Ruta.

Na wielu ulicach bdzie o wiele mniej miejsca dla samochodw, bo jeden pas zostanie przeznaczony tylko dla autobusw. Buspasy maj powsta m.in. na Marszakowskiej, w Al. Jerozolimskich, w al. "Solidarnoci" od Mynarskiej do pl. Bankowego, na Radzymiskiej od Trockiej na Targwku do istniejcego buspasa za Szwedzk, a take wzdu Grczewskiej, Poczyskiej, Kasprzaka i Towarowej. Dyrektor Ruta chce je rwnie wyznaczy na ulicach obwodowych, np. na Trasie Armii Krajowej, w al. Prymasa Tysiclecia, na Trasie azienkowskiej, Wawelskiej i Kopiskiej.

Niektre ulice miayby zosta przeznaczone wycznie dla komunikacji miejskiej, np. duy fragment Trasy W-Z, czyli al. "Solidarnoci" od Szwedzkiej do Wisostrady (wraz z mostem lsko-Dbrowskim). Tu po zamkniciu witokrzyskiej przeniesiono by wikszo linii z mostu witokrzyskiego. Autobusy jadce od strony Targwka kursowayby po tymczasowym mocie wojskowym nad wykopem stacji metra budowanej przy pomniku "czterech picych". Dalej kursowayby prosto do tymczasowej ptli przy pl. Bankowym. Mogyby tu dojeda take autobusy prywatne, np. z Zbek. Jak ju pisalimy, most saperski (podobny do dawnego mostu Syreny) miaby te stan w poprzek ul. witokrzyskiej nad budow stacji koo Ministerstwa Finansw. Umoliwi to przejazd Nowym wiatem do Krakowskiego Przedmiecia.

Dla tramwajw powstanie za skrt z ul. 11 Listopada w prawo do Ratuszowej i przeduenie torw na ul. Jagielloskiej do al. "Solidarnoci". Dziki temu linie z Brdna do centrum omin zamknite skrzyowanie Targowej przy Dworcu Wileskim.

ZTM ma te pomys, jak cho troch uly kierowcom. Proponuje szybko poszerzy Wybrzee Szczeciskie i Helskie na prawym brzegu Wisy, ktrymi ominiemy zwon Targow.

Urzdnicy chc jednak zniechci kierowcw do wjazdu do centrum. Ich sposb to rozszerzenie strefy patnego parkowania o oliborz, Wol (do al. Prymasa Tysiclecia), Ochot (do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.). Nie wykluczaj nawet wprowadzenia opat za wjazd do centrum.

Miejski inynier ruchu Janusz Galas przyznaje, e uprzywilejowanie komunikacji miejskiej stanie si jedynym lekiem na parali miasta w czasie budowy metra. Nie wie jeszcze, czy moe poprze wszystkie propozycje ZTM. Szczegy maj by ustalone w najbliszych miesicach.

KOMENTARZ

Wizja totalnego paraliu Warszawy podczas budowy drugiej linii metra wyglda przygnbiajco. Dlatego wane jest, by zanim zacznie si zamykanie ulic, dobrze si do tego przygotowa. Z powodu zej organizacji robt przy tej kluczowej inwestycji obecna ekipa w ratuszu moe przegra wybory w 2010 r. Nie wyobraam sobie, e my bdziemy sta w korkach, a prace przy metrze mogyby si opnia z bahych powodw, tak jak to wielokrotnie byo podczas 25-letniej budowy pierwszej linii.

Na razie poznalimy projekt objazdw rozkopanych ulic w centrum. Nie sdz, by w cigu roku udao si zrealizowa wszystkie plany ZTM (strefa patnego parkowania niemal dwukrotnie wiksza ni teraz czy nowa Wisostrada na Pradze). Jednak gwna idea wydaje si suszna - jak najwicej przywilejw dla komunikacji publicznej w cikich latach, ktre nas czekaj. To ju dziaa np. na Trasie W-Z, gdzie niemal rok temu dyrektor Ruta przeforsowa osobny pas dla tramwajw. Przesiady si do nich tumy warszawiakw, bo nie stoj w korkach. Czas marnuj tylko desperaci, ktrzy wci pchaj si na most lsko-Dbrowski samochodem.

Jarosaw Osowski