Rzd przyj nowelizacj ustawy prawo bankowe.

Jedna z waniejszych zmian zakada, e bank bdzie musia udzieli informacji stanowicej tajemnic bankow na danie sdu lub prokuratora w zwizku z toczcym si postpowaniem o przestpstwo popenione w wyniku dziaania przedsibiorcy z osob fizyczn.
Chodzi o informacje gospodarcze, znajdujce si na firmowym rachunku bankowym.

Zgodnie z projektem, prokurator, policja, stra gminna, stra graniczna i inne instytucje uprawnione do prowadzenia postpowania przygotowawczego w sprawach o przestpstwa lub czynnoci wyjaniajcych w sprawach o wykroczenia, bd mogy uzyskiwa od banku informacje o uytkowniku pojazdu, ktry jest przedmiotem umowy bankowej.

Chodzi o informacje niezbdne do ustalenia sprawcw przestpstw lub wykrocze drogowych. Na podstawie obowizujcych przepisw, w sprawach o wykroczenia banki z zasady odmawiaj udzielenia policji informacji o uytkownikach pojazdw. To bardzo utrudnia, a czsto uniemoliwia ustalenie sprawcy wykroczenia drogowego.