Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy będzie czasem pracy

W tym tygodniu sejm rozpocznie prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy. najważniejsza zmiana dotyczy ustalania czasu pracy - będzie do niej wliczany dyżur pełniony w miejscu zatrudnienia - pisze ?Gazeta Prawna?.
Zmiany nie obejmą dyżurów lekarzy, którzy podlegają innej ustawie. Inna zmiana dotyczy 11godzinnego odpoczynku dobowego. Jeśli pracodawca go nie udzieli, musi udzielić pracownikowi równoważnego czasu wolnego w okresie dwóch tygodni od doby, w której nie zachował czasu odpoczynku.

"GP" pisze również, że zmieni się pojęcie dyskryminacji - obecna definicja poszerzy się o według projektu o stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Zmiany dostosowują polskie prawo do dyrektyw Wspólnoty Europejskiej i orzecznictwa ETS.