Pawlak: Nie dla podwyżek VAT na żywność

Wicepremier Waldemar Pawlak potwierdził, że nowy rząd będzie dążył do upraszczania systemu podatkowego. Gość Sygnałów Dnia zastrzegł, że sprawa dalszych zmian, w szczególności wprowadzenia podatku liniowego, będzie wymagała szczegółowych konsultacji z koalicjantem.
Minister gospodarki dodał, że należy wyraźnie rozgraniczyć kwestię podatku od osób fizycznych od innych obciążeń. Wyjaśnił, że osoby i firmy, mające duże dochody, mogą płacić wyższy podatek. Natomiast podwyższenie - na przykład - podatku VAT na żywność uderzyłoby przede wszystkim w ludzi skromniej sytuowanych. Dlatego nie będzie zgody PSL-u na mechaniczne wprowadzenie takiej zmiany.

Waldemar Pawlak podkreślił, że również system obliczania składki na KRUS będzie wymagał dostosowania do realiów polskiego rynku. Dla właścicieli dużych gospodarstw będzie potrzebna - jak to określił - "pozytywna oferta" - czyli wyższe składki i wyższa emerytura. Będzie to oznaczało odejście od pierwotnego, ZUS-owskiego rozwiązania, które powstało, gdy w Polsce nie było jeszcze wielkich prywatnych gospodarstw.