"Razem tworzymy lepszą przyszłość. By żyło się lepiej. Wszystkim"

Rada Naczelna PSL przyjęła projekt deklaracji koalicyjnej Platformy Obywatelskiej i PSL. IAR dotarła do projektu. Tytuł deklaracji koalicyjnej to zlepek haseł wyborczych PSL i PO: "Razem tworzymy lepszą przyszłość. By żyło się lepiej. Wszystkim".
W dokumencie strony kolalicji zgodnie deklarują, że po powołaniu nowego rządu porzez prezydenta udzielą mu wotum zaufania. Napisano w nim, że "szczegółowe kierunki, priorytety i działania prac legislacyjnych strony uzgodnią w toku przyjaznego dialogu na gruncie deklarowanych wartości i celów w polityce państwa, zachowując swą różnorodność i autonomię".

Według deklaracji działania wspólnego rządu będą opierać się na pozytywnych wartościach braterstwa, wolności i tolerancji oraz na zasadach wspólnego dobra, solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Dokument ma dwie strony.