Pastwo nie spaci kredytw spdzielczych?

Senacki projekt ustawy zakadajcy cakowite odduenie 117 tys. rodzin spacajcych tzw. stare kredyty spdzielcze najprawdopodobniej trafi do kosza
Jeszcze w rod uchwalenie tej ustawy wydawao si realne. Sejmowa komisja infrastruktury niemal jednogonie skierowaa ten projekt do drugiego czytania. Wiceprzewodniczcy komisji Grzegorz Tobiszowski (PiS) liczy, e odbdzie si ono wieczorem, co umoliwioby uchwalenie ustawy w pitek. Wczoraj nie bya ona jednak gosowana. Tobiszowski wyjani, e zabrako czasu na drugie czytanie [decyzj w tej sprawie podj marszaek Sejmu Ludwik Dorn]. - Najprawdopodobniej bdzie jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, wic nie wszystko stracone - mwi pose PiS. Sk w tym, e w caoci ma by ono powicone rozpatrzeniu poprawek Senatu do ustaw uchwalonych wczoraj przez Sejm.

Przypomnijmy, e senacki projekt ma pomc rodzinom, ktre w latach 90. wpady w puapk zaduenia, gdy drastycznie wzroso oprocentowanie kredytw zacignitych przez spdzielnie. Lokatorzy pac co miesic tzw. normatyw (obecnie 2,71 z za m kw. mieszkania). Niespacone odsetki wykupuje od banku budet pastwa. Po 20 latach regularnej spaty, liczc od stycznia 1998 r., maj by one umorzone. Senacki projekt zakada, e umorzenie nastpi ju po 10 latach, a obejmie nie tylko odsetki, lecz take kredyt. Resort finansw twierdzi, e pastwa nie sta na tak operacj. W przyszym roku budet musiaby odda bankom (gwnie PKO BP) blisko 2 mld z. Dodajmy, e od 1996 r. ok. 180 tys. rodzin pozbyo si dugu, korzystajc z obecnych mechanizmw oddueniowych, np. jednorazowa spata nalenoci wobec banku i 30 proc. wykupionych przez pastwo odsetek jest premiowana umorzeniem reszty. Osoby te odday bankom ok. 3,3 mld z.