Kobiety pac wicej za kredyt w banku

Kobiety w bankach nie maj atwego ycia. W wikszoci bankw oprocentowanie kredytw hipotecznych dla pci piknej bywa wysze nawet o p punktu procentowego! Dyskryminacja? Niekoniecznie.
W tabelach bankowych prno szuka zrnicowania oprocentowania lokat, kredytw, opat czy prowizji w zalenoci od tego, czy klient jest kobiet, czy mczyzn. Nic dziwnego - byoby to zamaniem konstytucji.

Bankowcy te podkrelaj, e wszystkich klientw traktuj tak samo: - Oprocentowanie, okres spaty, prowizje oraz sposb liczenia zdolnoci kredytowej s takie same bez wzgldu na pe - mwi Agnieszka Nachya z Banku Millennium. W niektrych bankach, zwaszcza tych z amerykaskim rodowodem, s nawet specjalne komrki odpowiedzialne za ledzenie wszelkich regulacji bankowych i wychwytywanie tych "podejrzanych" o dyskryminacj.

A jednak z danych zebranych przez sie doradcw finansowych A-Z Finanse wynika, e kobiety, starajc si o kredyt hipoteczny, otrzymuj statystycznie mniej atrakcyjne warunki, ni mczyni. - Przeledzilimy warunki tysicy udzielonych za naszym porednictwem kredytw hipotecznych w 14 bankach. Okazao si, e nasze klientki uzyskiway od bankw oprocentowanie od 0,2 proc. do 0,5 proc. wysze, ni mczyni - mwi Artur Adamowicz z A-Z Finanse.

Co ciekawe, rnica ta jest wiksza w przypadku kredytw we frankach szwajcarskich - rednie oprocentowanie oferowane mczyznom to 4,16 proc., za w przypadku kobiet - 4,57 proc. Pe pikna jest za to mniej poszkodowana w przypadku kredytw w zotych. rednie oprocentowanie dla mczyzny to 5,05 proc., a dla kobiety - ju 5,24 proc.

aden bank oficjalnie nie chcia nam poda swoich danych dotyczcych oprocentowania kredytw zaciganych przez mczyzn i kobiety. - My te nie mamy takich danych, ale jest do prawdopodobne, e spostrzeenie o wyszym oprocentowaniu kredytw dla kobiet jest prawdziwe - mwi Aleksandra ukasiewicz z sieci doradcw finansowych Open Finance.

Pozornie niewielka rnica w oprocentowaniu w rzeczywistoci znacznie podnosi koszty kredytu. Jeli poyczamy 300 tys. z we frankach na 30 lat (przez ten czas nie zmienia si ani kurs franka, ani oprocentowanie), to czna warto odsetek dla kredytu z oprocentowaniem 4,16 proc. przekroczy 230 tys. z, za przy oprocentowaniu 4,57 proc. to ju o 27 tys. z wicej.

Panie nie tylko poyczaj pienidze droej, ale i - statystycznie - bior mniejsze kredyty. W A-Z Finanse rednia dla mczyzn wynosi 210 tys. z, a dla kobiet - tylko 168 tys. z. W jakim stopniu ta rnica wypywa z gorszych warunkw oferowanych przez banki kobietom, a w jakim z ich mniejszego apetytu na pienidze?

W sieci doradcw Expander domylaj si, e wpyw gorszych warunkw oferowanych przez banki jest niemay. - U nas rednia wysoko kredytu hipotecznego zaciganego samodzielnie przez kobiety wynosi 268 tys. z. To mniej, ni warto przecitnej poyczki, gdy kredytobiorc jest mczyzna - 301 tys. z - lub para - 320 tys. z - mwi Pawe Majtkowski z Expandera.

To nie przypadek. - Sprawdzilimy, czy kobiety s bardziej ostrone w zaciganiu kredytw. Okazuje si jednak, e przecitna klientka Expandera nie jest wcale ostroniejsza ni przecitny klient. Zacigaj kredyty ze zblion relacj poyczanej kwoty do wartoci nieruchomoci - analizuje Majtkowski. Wniosek? Jeli kobiety bior mniejsze kredyty, ni mczyni, to czciej nie z wyboru, lecz z koniecznoci (ze wzgldu na gorsze warunki proponowane przez banki i tym samym mniejsz zdolno kredytow).

Finansici twierdz, e przyczyny, ktre powoduj, e panie poyczaj pienidze na gorszych warunkach, ni panowie, s oczywiste. - Kobiety generalnie mniej zarabiaj. A im mniejszy kredyt, tym najczciej wysze oprocentowanie - mwi Maciej Kossowski, prezes firmy brokerskiej Wealth Solutions. - A moe przy tym mniej si targuj lub maj mniejsze oszczdnoci, wic generalnie bior kredyty z niszym wkadem wasnym? To rwnie oznacza zwykle wysze oprocentowanie - zastanawia si Kossowski.

- Wrd kobiet jest mniej menederw, przedstawicieli wolnych zawodw, ktrzy mog liczy w bankach na indywidualne, lepsze od standardowych, warunki kredytowania - dodaje Aleksandra ukasiewicz z Open Finance.

Czy jest moliwe, e - niezalenie od rnicy w dochodach - systemy badajce zdolno kredytow klienta inaczej "wyceniaj" ryzyko kredytowania kobiety, ni mczyzny? Na przykad ze wzgldu na to, e kobiety s bardziej naraone na utrat pracy lub zmniejszenie zarobkw z powodu macierzystwa? - Nie, to byoby nielogiczne. Istnieje mnstwo parametrw lepiej opisujcych ryzyko kredytu, ni to, czy kredytobiorca jest kobiet, czy mczyzn - mwi nam anonimowo specjalista od oceny ryzyka kredytowego w jednym z duych bankw.

Inny z naszych rozmwcw zna odwrotny przypadek, cho dotyczcy kredytw dla firm. - W jednym z bankw jeszcze niedawno korzystniejsz ocen wiarygodnoci kredytowej otrzymyway plany biznesowe kobiet, poniewa wyranie mniej zakadanych przez nie firm upada lub le sobie radzi, ni w przypadku mczyzn.

Dlaczego wic kobiety dostaj po kieszeni przy kredytach hipotecznych? - By moe w systemach bankowych oceniajcych ryzyko kredytowe brakuje "spoecznego" czynnika. Owszem, kobiety zarabiaj mniej. Ale w Polsce to one dbaj o domowe budety i podejmuj wikszo decyzji finansowych. W dodatku w zarzdzaniu finansami kobiety zachowuj duo wiksz rozwag i unikaj ryzyka - mwi Artur Adamowicz.

A podobne czynniki bior przecie pod uwag firmy ubezpieczeniowe. Modzi kierowcy, zwaszcza mczyni, pac najwysze skadki OC i AC wanie ze wzgldu na to, e s mniej rozwani i czciej podejmuj ryzyko.