OECD: Polska musi rozwijać współpracę nauki i biznesu

Polska dysponuje niemal wszystkimi instytucjami i narzędziami wspierania innowacyjności. Jednak, aby konkurować na światowych rynkach, musi rozwijać współpracę nauki i biznesu - wynika z raportu "Polityka innowacyjna w Polsce", przygotowanego przez OECD, resorty gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyższego.
Autorzy dokumentu wskazują na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską. Zaliczyli do nich między innymi wzmocnienie bazy technologicznej i naukowej, promocję innowacyjnych rozwiązań, a także wzmocnienie powiązań nauki i biznesu.

Autorzy raportu zwracają ponadto uwagę na daleko posunięte zmiany, jakich dokonała Polska w okresie transformacji. Zauważają w szczególności, że polskie firmy starają się dostosować do warunków konkurencji panujących na rynkach światowych. Z drugiej strony wskazują na problemy polskiej nauki, dotyczące głównie kadr i konieczności restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych.