Forum Związków Zawodowych: Użycie siły wobec pielęgniarek spowoduje strajk generalny

Cztery pielęgniarki okupujące kancelarię premiera, które dostały pismo od szefa kancelarii Mariusza Błaszczaka z nakazem opuszczenia budynku. W przeciwnym wypadku mają być usunięte siłą - dowiedziało się Radio TOK FM. - Jeżeli pielęgniarki okupujące kancelarię premiera zostaną usunięte z tego budynku, Forum wezwie związki zawodowe do strajku generalnego - powiedział przewodniczący Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski
Rzecznik rządu Jan Dziedziczak potwierdził, że czterem pielęgniarkom zostało dostarczone w imieniu premiera takie pismo. Jest w nim informacja, że przebywają w kancelarii nielegalnie, że jest to łamanie prawa karnego i że - w związku z tym - mogą być z budynku w każdej chwili usunięte.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy pielęgniarki mogłyby być usunięte. Decyzja o tym zależy najprawdopodobniej od premiera.

Siewierski: Będą manifestacje w całym kraju

Wcześniej Siewierski odczytał pielęgniarkom stanowisko Forum Związków Zawodowych podjęte podczas piątkowego posiedzenia komitetu strajkowego. Z dokumentu tego wynika, że wojewódzkie prezydia Forum Związków Zawodowych mają zostać przekształcone w komitety protestacyjno-strajkowe, które będą prowadzić akcje manifestacyjne na terenie całego kraju.

Do kancelarii premiera w piątek w późnych godzinach wieczornych chciał wejść prof. Andrzej Rzepliński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jak powiedział, chciał sprawdzić czy nie są łamane prawa obywatelskie pielęgniarek okupujących kancelarię premiera. Rzeplińskiego interesowała też kondycja psychiczno-fizyczna protestujących oraz warunki sanitarne, w których kobiety przebywają.

Prof. Rzepliński: Nie mogłem nawet poprosić o rozmowę

- Nie mogłem nawet przedstawić prośby o jednorazową przepustkę po to, żeby wejść i porozmawiać z tymi paniami - podkreślił prof. Rzepliński. Jak dodał, chciał zwrócić się z prośbą o możliwość pisemnego porozumiewania się przebywających w KPRM pielęgniarek z ich koleżankami.

Niezależnie od interwencji prof. Rzeplińskiego Forum Związków Zawodowych zamierza wystąpić do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z prośbą o zbadanie, czy nie są łamane prawa obywatelskie pielęgniarek okupujących kancelarię premiera.

W nocy z piątku na sobotę Siewierski poinformował, że w sobotę w godzinach porannych w ministerstwie pracy ma odbyć się posiedzenie Komisji Trójstronnej

Okupacja sali trwa od wtorku

Przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych protestują pod kancelarią od wtorku, domagając się zwiększenia płac. We wtorek cztery z nich weszły do budynku i od tamtej pory okupują jedna z sal.

Dziś premier Kaczyński powtórzył, że wyjście pielęgniarek z gmachu kancelarii jest warunkiem rozpoczęcia rozmów z protestującymi. - Panie opuszczą ten gmach - będziemy rozmawiać. Nie opuszczą - nie będziemy - powiedział szef rządu. Premier podkreślił, że protest jest nielegalny. - Łamane jest prawo karne - dodał.