Dziś głosowanie ws. konstytucji: pięć wariantów

Dziś posłowie będą głosować nad pięcioma wariantami zmian w konstytucji ws. ochrony życia:
  • wniosek mniejszości - LPR-u: RP zapewnia każdemu prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci;

  • drugi wniosek LPR-u - gwarancja "życia od poczęcia do naturalnej śmierci" plus dopisanie do art. 30, że przyrodzona i niezbywalna godność przysługuje każdemu "od chwili poczęcia";

  • poprawkę PiS-u (tzw. prezydencką) - do art. 38 (o ochronie życia) dopisać, że "życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej"; że Polska nie może przyjąć żadnego prawa, które pogarszałoby ochronę tego życia zagwarantowaną w momencie wejścia w życie tego przepisu, i że władze publiczne chronią "życie poczęte" m.in. przez "pomoc kobiecie ciężarnej";

  • identycznie brzmiącą poprawkę PiS-u, ale wpisaną do rozdziału XIII konstytucji, który zawiera przepisy przejściowe (PiS sądzi, że wykluczy to możliwość zrobienia referendum w sprawie zmiany konstytucji, ale eksperci twierdzą, że się myli);

  • przedłożenie komisji, by do art. 30 o przyrodzonej człowiekowi godności dopisać, że przysługuje ona "od poczęcia".

    Wiele wskazuje, że żaden z tych pomysłów nie zbierze większości dwóch trzecich. SLD i większość PO jest przeciw jakiejkolwiek zmianie. Nie ma też zgody wśród zwolenników nowelizacji. LPR i część PiS-u nie poprze poprawki prezydenckiej. Część PiS-u nie zgadza się na poprawki Ligi.