Niechciał nowym prezesem UOKiK

Premier powołał nowego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Został nim Marek Niechciał
Trzy tygodnie trwało bezkrólewie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wczoraj premier Jarosław Kaczyński powołał nowego prezesa urzędu. Został nim 38-letni Marek Niechciał, absolwent ekonomii i historii na Uniwersytecie Warszawskim. Niechciał był m.in. asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń, a w latach 1998-99 był dziennikarzem działu gospodarczego "Gazety Wyborczej". Ostatnio Niechciał pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. gospodarczych w departamencie Komitetu Rady Ministrów w kancelarii premiera.

Na stanowisku szefa UOKiK Marek Niechciał zastąpił Cezarego Banasińskiego, którego odwołano w połowie marca. Ta decyzja spowodowała paraliż prac urzędu. Delegatury nie mogły bowiem wydawać decyzji, gdyż bez podpisu prezesa byłyby one i tak nieważne.

Zadaniem prezesa UOKiK - powoływanego na pięcioletnią kadencję - jest przede wszystkim przeciwdziałanie monopolistycznej pozycji jakiejkolwiek firmy na rynku, a co za tym idzie - dbanie o rozwój konkurencji. Dotyczy to zarówno firm już istniejących, jak i sytuacji, gdy kilka przedsiębiorstw chciałoby się połączyć i stworzyć podmiot dominujący na rynku. Urząd dba też o przestrzeganie praw konsumentów dotyczących np. do reklamacji towarów i usług. Od 2004 r. UOKiK opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów pomocowych przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej.