TK: Używanie fotoradarów przez straż miejską jest bezprawne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że strażnicy miejscy nie mogą karać kierowców mandatami na podstawie zdjęć z fotoradarów. Trybunał wydał wyrok w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej uprawnień straży miejskiej.
Trybunał uznał, że strażnicy nie mają prawa do wszczynania postępowania mandatowego za przekroczenie prędkości ani do kierowania takich spraw do sądów grodzkich. Oznacza to, że straż miejska może robić zdjęcia fotoradarami, ale nie może karać na podstawie tych zdjęć. Kompetencje i uprawnienia strażników miejskich i gminnych do karania kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość nie są bowiem wpisane do ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Uprawnienia strażników w tym zakresie są bowiem ujęte w rozporządzeniu do ustawy o ruchu drogowym, które Trybunał uznał dzisiaj za niekonstytucyjne, ponieważ wykracza poza delegację ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym". Przepisy niekonstytucyjnego rozporządzenia tracą moc z dniem ich ogłoszenia.