Najsynniejsza polska okulistka pijana w pracy

Katowicka policja zatrzymaa we wtorek prof. Ariadn G.-, szefow Kliniki Okulistyki lskiej Akademii Medycznej. Miaa 0,87 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Pani profesor to sawa polskiej okulistyki. Przeprowadzia w katowickiej klinice wiele pionierskich operacji. Na wizyt u niej pacjenci z caej Polski czekaj nawet po kilka miesicy.

Policjanci zatrzymali profesor wczoraj w klinice. Miaa 0,87 promila w wydychanym powietrzu. Dzi zostanie przesuchana, policja ustala te, czy przyjmowaa pacjentw, operowaa lub podejmowaa jakie decyzje administracyjne.

Z informacj, e profesor jest pijana zadzwoni Jerzy Jurecki, redaktor naczelny "Tygodnika Podhalaskiego". Od kilku miesicy prowadzi dziennikarskie ledztwo dotyczce przejmowania na Podhalu przez prof. G.-. nieruchomoci nalecych przed laty do Zwizki Socjalistycznej Modziey Polskiej oraz zwizanych z tym przypadkw korupcji. Wczoraj przyjecha do Katowic, aby si z ni spotka.

Jurecki twierdzi, e tu przed spotkaniem z nim profesor bya na bloku operacyjnym. W czasie rozmowy miaa mwi bekotliwie, czu byo take od niej alkohol. - Dziennikarz powinien by ostatnim czowiekiem, ktry w takiej sytuacji wzywa policj. Nie miaem jednak wyjcia, gdy stan pani profesor zagraa bezpieczestwu pacjentw - tumaczy Jurecki.

Prof. G.-. twierdzi jednak, e bya trzewa, a caa sprawa jest prowokacj. - I ja to wszystko wyjani policjantom - deklarowaa wczoraj. Jej zdaniem caa sprawa ma zwizek z tym, e dostaa zaproszenie na konferencj organizowan przez Uniwersytet Jagielloski. Zapewnia te, e nikogo wczoraj nie operowaa, tylko wzia udzia w posiedzeniu komisji, ktra zajmowaa si przewodem doktorskim jej podopiecznej.

lski samorzd lekarski podj ju pierwsze kroki ws. nietrzewej okulistki

Okrgowa Rada Lekarska w Katowicach wszcza ju procedur powoania komisji, ktra zbada przydatno do wykonywania zawodu przez prof. Ariadn G. Jak poinformowa jej przewodniczcy Maciej Hamankiewicz, kobieta odpowie te przed rzecznikiem odpowiedzialnoci zawodowej.

- Otrzymalimy dzisiaj informacj o naszej koleance. Natychmiast rozpoczlimy gromadzenie dokumentacji niezbdnej do powoania komisji Okrgowej Rady Lekarskiej. Komisja zbada, czy pani profesor nie jest trwale uzaleniona od alkoholu - powiedzia dr Maciej Hamankiewicz.

Wyjani, e jeli powoany przed tak komisj lekarz nie stawi si, zostanie automatycznie zawieszony w prawach do wykonywania zawodu.

Doda, e naley przeamywa opr rodowiska lekarskiego przed zgaszaniem takich przypadkw (pracy lekarzy pod wpywem alkoholu). - To alkohol czyni zo, a nie powoywane przez nas komisje. Lekarz pod wpywem alkoholu czy narkotykw stanowi zagroenie dla pacjenta, bo te rodki zaburzaj proces prawidowego mylenia - zaznaczy.