KNF: Jaromir Netzel może być prezesem PZU

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, by Jaromir Netzel pełnił funkcję szefa PZU. Informację tę potwierdził IAR rzecznik Komisji Łukasz Dajnowicz.
"Za" głosowało czworo członków KNF: : Iwona Duda, Arkadiusz Huzarek, Anna Kalata, Henryk Cioch. Przeciw byli Stanisław Kluza, Marcin Gomoła, Jerzy Pruski.

Nadzór finansowy kilkakrotnie odkładał wcześniej decyzję w sprawie Jaromira Netzla. Jego zatwierdzanie na stanowisku prezesa PZU trwa już ponad pół roku.

Komisja poinformowała, że zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej prezesem zarządu zakładu ubezpieczeń może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wyższe wykształcenie, nie była skazana za umyślne przestępstwo, daje rękojmię prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, zna język polski, ma doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń.

"W toku postępowania dowodowego urząd KNF pozyskał m.in. informacje od kandydata, z PZU, Ministerstwa Skarbu Państwa, Prokuratury Krajowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PPPiH Dalmor, Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Z żadnego źródła nie uzyskano informacji wskazujących, że Pan Jaromir Netzel nie daje rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty" - czytamy w informacji.

Oceniając doświadczenie zawodowe kandydata, Komisja wzięła pod uwagę m.in.: jego pracę w instytucji finansowej (staż w bankowości, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym),praktykę kandydata w doradztwie prawnym i dotychczasową pracę w PZU. Ponadto, ze względu na podział kompetencji w zarządzie PZU, Jaromir Netzel nadzoruje jednostki organizacyjne, które nie są bezpośrednio związane z działalnością ubezpieczeniową (z wyjątkiem Biura Aktuarialnego oraz Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych).

Netzel został powołany na stanowisko prezesa PZU 8 czerwca tego roku. Wcześniej z tej funkcji został odwołany Cezary Stypułkowski.

Jaromir Tadeusz Netzel jest adwokatem. Pracował m.in. jako doradca pełnomocnika w firmie Bolid As Sfab Group, doradca dyrektora oddziału regionalnego PKO BP w Gdańsku oraz dyrektor zarządzający pionem rynków PKO BP w Warszawie. Prowadził także indywidualną kancelarię adwokacką w Gdyni.