Balcerowicz: Brak rzetelnej informacji o euro

Prezes NBP Leszek Balcerowicz uważa, że Polska, aby osiągnąć duże korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej powinna wejść do strefy euro. Zdaniem gościa Radia Gdańsk Polacy nie mają rzetelnych informacji na temat korzyści płynących z przyjęcia wspólnej waluty
Leszek Balcerowicz podkreślił, że nie mówi się o braku inflacji w strefie euro i o tym, że żadne z państw, które wprowadziły wspólną walutę, nie chce się wycofać z euro. Dodał, że żaden z tych krajów nie stracił z tego powodu swojej suwerenności.

Leszek Balcerowicz zaznaczył, że nasz kraj spełnia większość kryteriów z Maastricht - ma zdrowy pieniądz i niską inflację, rynkowe stopy procentowe są na dostatecznie niskim poziomie. Wciąż w Polsce jest jednak nadmierny deficyt budżetowy. To zdaniem profesora Leszka Balcerowicza wynika z nadmiernych wydatków publicznych, które prowadzą do wysokich podatków. Powiedział, że w interesie naszego państwa leży uzdrowienie finansów publicznych przy jednoczesnym zachowaniu niskiej inflacji. Zaznaczył powołując się na badania, że po wejściu do strefy euro Polska może się szybciej rozwijać.

Profesor Leszek Balcerowicz jest przeciwnikiem referendum w sprawie wejścia Polski do strefy euro. Jego zdaniem byłoby to niepoważne, bo decydując o wstąpieniu do Unii Europejskiej podjęliśmy także decyzję o wprowadzeniu wspólnej waluty.