Michał Sikorski: Dla wielu Pinochet był postacią pozytywną

Redaktor naczelny miesięcznika "Stosunki Międzynarodowe", Michał Sikorski powiedział, że dla wielu Chilijczyków generał Pinochet był postacią pozytywną, a nie krwawym dyktatorem
Podkreślił, że Chile wydźwignęło się za rządów Pinocheta z wielkiego kryzysu gospodarczego. W oczach przeciętnego Chilijczyka dyktator był zatem tym, który zmniejszył bezrobocie, podniósł płace i zlikwidował problemy gospodarcze. Odwrócenie się od niego, i to też nie wszystkich, nastąpiło dopiero później, po wyjściu na jaw metod jakie stosował reżim Pinocheta. Czarę goryczy dopełniło to, że generał umieścił duże sumy pieniędzy na tajnych kontach za granicą. "Jednak dla większości Chilijczyków Pinochet był już tylko schorowanym dziadkiem, często być może niepotrzebnie nękanym i osadzanym w areszcie domowym i dla wielu takim pozostanie" - powiedział Michał Sikorski.