Poczet nowych radnych Warszawy

Przedstawiamy 60 osb, ktre przez najblisze cztery lata bd decydowa o naszym miecie. Po raz pierwszy w historii w najliczniejszym klubie Rady Warszawy - PO - jest wicej kobiet ni mczyzn
* Wojciech Bartelski. Wspautor programu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz. W mijajcej kadencji radny rdmiecia. Startujc w wyborach cztery lata temu, nalea do Unii Polityki Realnej, ale mandat zawdzicza sukcesowi listy PiS, ktra zawara z UPR umow koalicyjn. Teraz dziaa w PO, bo - jak mwi - jest liberaem gospodarczym i Platforma to partia mu programowa najblisza. Ma 29 lat, jest ekonomist, wykada w Szkole Wyszej im. Bogdana Jaskiego. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu Biaoka-Praga Pnoc. Dosta 7 339 gosw.

* Pawe Czekalski. W ostatniej kadencji by liderem PO w Radzie Warszawy. Nalea do nielicznych radnych wiernych przez ca kadencj wadzom swojej partii - wikszo radnych PO zostaa wyrzucona za udzia w aferach "ukadu warszawskiego", inni weszli do klubu wsppracujcego z PiS. Ma 37 lat. Z zawodu meneder. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Mokotw. Dosta 12 137 gosw.

* Magdalena Czerwosz. Ma duy sta samorzdowy. Bya radn na Pradze Poudnie w latach 1990-98 i 2000-02, pocztkowo z ramienia Komitetw Obywatelskich "S", potem Unii Wolnoci. Po zawarciu bloku centrolewicowego (SLD-SdPl-UP-PD) wystpia z Partii Demokratycznej. Ma 57 lat, z wyksztacenia geolog. Pracuje jako artysta ceramik. Przewodniczca samorzdu Saskiej Kpy. Startowaa z drugiego miejsca na licie w okrgu Praga Poudnie. Dostaa 4 595 gosw.

* Jolanta Gruszka. Nigdy wczeniej nie bya radn. Na pocztku lat 90. pracowaa w biurze krajowym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, potem w biurze krajowym Unii Wolnoci. Od koca lat 90. a do 2001 r. pracowaa w Urzdzie Gminy Ursynw. Bya tam inspektorem w biurze promocji. Od 2001 r. pracuje w klubie parlamentarnym PO, gdzie jest starszym specjalist. Ma 34 lata. Skoczya I LO im. Limanowskiego i administracj na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka na Pradze Poudnie. Startowaa z drugiego miejsca w okrgu Targwek-Rembertw-Wawer-Wesoa. Dostaa 4 643 gosw.

* Marcin Hoffman. Byy dziaacz Unii Wolnoci, radny gminy Centrum w latach 1998-2002. Nie od razu po powstaniu PO zasili szeregi tej partii. Pozosta w Unii, nalea do tej czci warszawskich dziaaczy, ktrzy w 2002 r. rozwaali wsplny start z PiS w wyborach samorzdowych. Ma 40 lat, jest lekarzem rodzinnym. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Wola. Dosta 8 817 gosw.

* Lech Jaworski. W PO od marca tego roku. Chce zadebiutowa w samorzdzie, bo - jak mwi - prawnik w Radzie Warszawy bardzo si przyda. Zasiada w KRRiT z ramienia AWS. Ma 40 lat, jest doktorem prawa, adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Ursynw-Wilanw. Dosta 12 545 gosw.

* Piotr Kalbarczyk. Do Platformy Obywatelskiej naley od roku. Mieszka w Radoci, tam dziaa w samorzdzie w latach 1998-2002. Ma 45 lat, jest inynierem budownictwa ldowego, wspwacicielem firmy budowlanej. Kibic Legii i wiceprezes Parafialnego Kluby Sportowego "Rado". W Radzie Warszawy chce zajmowa si inwestycjami i walczy o dotacje dla klubw sportowych. Dosta si z ostatniego miejsca w okrgu Targwek-Rembertw-Wesoa-Wawer. Dosta 2 709 gosw.

* Marcin Kierwiski. Jeden z najbardziej wpywowych dziaaczy warszawskiej PO - jest jej skarbnikiem i sekretarzem. Do partii wstpi po tym, jak w 2001 r. pracowa w sztabie starajcego si o mandat poselski byego szefa MON Bronisawa Komorowskiego. Ma 30 lat, z wyksztacenia jest inynierem elektronikiem, pisze prac doktorsk z zarzdzania produkcj. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu rdmiecie. Dosta 7 556 gosw.

* Ligia Krajewska. Jest ekspertem warszawskiej Platformy w sprawach owiatowych. W latach 1990-94 w zarzdzie Wesoej odpowiadaa za owiat. Ma 57 lat. Z wyksztacenia pedagog i psycholog. Prezes fundacji prowadzcej cztery szkoy spoeczne w Wesoej. Bya wieloletni dyrektork szkoy spoecznej. Startowaa z pierwszego miejsca w okrgu Targwek-Rembertw-Wawer-Wesoa. Dostaa 10 160 gosw.

* Pawe Lech. Szef Platformy na Pradze Poudnie. Ma opini oddanego stronnika kandydatki PO na prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jako radny dziaa na Pradze Poudnie od 1994 r., zajmujc si gwnie sportem i edukacj. Samorzdow karier zaczyna w lokalnym ugrupowaniu, potem dziaa w klubie AWS. Ma 40 lat, z wyksztacenia jest pedagogiem. Prowadzi wasn firm reklamowo-poligraficzn. Wieloletni dziaacz ZHR. Starowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Praga Poudnie. Dosta 10 189 gosw.

* Dorota Lutomirska. Debiutantka w Radzie Warszawy. Zna lokalnych politykw dziki mowi, ktry na pocztku lat 90. by radnym z ramienia Komitetw Obywatelskich "S". Mwi, e jako matka Polka chce zajmowa si w radzie sprawami owiaty i uwolni warszawskie szkoy od wpyww Romana Giertycha. Ma 48 lat. Z wyksztacenia jest technologiem ywnoci. Pracuje jako szef firmy handlowo-usugowej. Dostaa si z pitego miejsca listy PO na Pradze Poudnie. Dostaa 5 431 gosw.

* Maria ukaszewicz. Ostatnio bya burmistrzem Ursusa, wczeniej skarbniczk w urzdach Wilanowa, Mokotowa i Ursusa. W Radzie chce zajmowa si sprawami budetowymi. Ma 62 lata. Jest absolwentk handlu zagranicznego SGPiS. Dostaa si z drugiego miejsca listy PO w okrgu Bemowo-Ursus. Dostaa 5 965 gosw.

* Ewa Malinowska-Grupiska. Debiutantka w warszawskim samorzdzie. Jej m jest posem PO ziemi kaliskiej. W Radzie Warszawy chce si zajmowa sprawami zagospodarowania miasta i rozwizywa problemy komunikacji. Ma 50 lat, z wyksztacenia jest inynierem sanitarnym i dziennikark. Bya prezes Polskiej Izby Ksiki. Pracuje jako wydawca w wydawnictwie Prszyski. Dostaa si z trzeciego miejsca listy PO w okrgu rdmiecie. Dostaa 5 451 gosw.

* Ewa Masny. W 1994 r. zostaa radn gminy Wawer z komitetu lokalnego, w 1998 r. dostaa si do Rady Warszawy z listy AWS. Ma 60 lat. Skoczya etnologi na UW. Bya m.in. wychowawc w wietlicy, wacicielk zakadu krawieckiego i warsztatu Szlifiernia Szkie Optycznych. Jest jedn z zaoycielek licew Spoecznego Towarzystwa Owiatowego. W roku szkolnym 1989-90 dyrektorka spoecznego liceum SPO nr 6. W tym czasie handlowaa te bydem rogatym - bykami, cieltami. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynuje program "Szkoa marze". Startowaa z trzeciego miejsca z okrgu Targwek-Rembertw-Wesoa-Wawer. Dostaa 4 320 gosw.

* Piotr Mazurek. Przez ostatnie osiem lat by radnym oliborza i Bielan. Dziaa w Ruchu Spoecznym AWS. W 2002 r. startowa z listy PiS, ale skci si z lokalnymi liderami i wystpi z tej partii. Jako radny zajmowa si gwnie sprawami budetowymi. Ma 43 lata, z wyksztacenia jest pedagogiem. Pracuje jako szef ds. bezpieczestwa w hotelu Bristol. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu Bielany-oliborz. Dosta 12 146 gosw.

* Katarzyna Munio. Debiutantka w Radzie Warszawy. Jest psychologiem reklamy i marketingu, wydawc i redaktor naczeln "Gazety Domowej", bezpatnego dwutygodnika ukazujcego si w piciu zachodnich dzielnicach Warszawy. Spoecznie prowadzi Obywatelskie Biuro Porad, w ktrym kady za darmo moe znale porad prawd. Ma 35 lat. Dostaa si do Rady z trzeciego miejsca listy w okrgu Ochota-Wochy. Dostaa 5 581 gosw.

* Anna Pabisiak. Nie naley do Platformy Obywatelskiej. Nigdy wczeniej nie bya radn. Ma 32 lata. Skoczya II Spoeczne Liceum Oglnoksztacce i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest radc prawnym. W latach 1997-2000 pracowaa w kancelarii ukowski Partnerzy, w 2000-2002 w midzynarodowej kancelarii prawniczej Linklaters, w okresie 2002-2003 bya prawnikiem wewntrznym w firmie AIG-CET Capital Management (Poland) Sp. z o.o. W tym roku zaoya wasn kancelari prawnicz. Mieszka na Pradze Poudnie. Do Rady Warszawy wesza z przedostatniego miejsca okrgu oliborz-Bielany. Dostaa 3 672 gosw.

* Mariola Rabczon. Debiutantka w samorzdzie. Ma 34 lata. Z wyksztacenia jest nauczycielk, pracuje w wydziale owiaty urzdu Biaoki. Zorganizowaa i prowadzi Biaocki Klub Dyskusyjny. Dostaa si z trzeciego miejsca listy w okrgu Biaoka-Praga Pnoc. Dostaa 2 754 gosw.

* Tadeusz Ross. Ma 68 lat. Aktor, satyryk i piosenkarz. Startowa z pitego miejsca listy w okrgu Mokotw. Dosta 7 126 gosw.

* Joanna Sasak. Sympatyzuje z PO, ale do partii nie naley. W samorzdzie debiutantka. W Radzie Warszawy chce zajmowa si tym, na czym najlepiej si zna, czyli sprawami infrastruktury miejskiej. Ma 33 lata. Z wyksztacenia jest ekonomistk. Pracuje w STOEN. Odpowiada za inwestycje energetyczne. Startowaa z drugiego miejsca listy PO w okrgu Bielany-oliborz. Dostaa 3 769 gosw.

* Jarosaw Szostakowski. Do 2004 r. w Unii Demokratycznej, w latach 1998-2002 by radnym Ochoty z ramienia tej partii. Od pocztku lat 90. prezesuje Fundacji Solidarnoci Polsko-Czesko-Sowackiej, ktra - wbrew swojej nazwie - pomaga krajom byego ZSRR. Ma 39 lat, z wyksztacenia jest inynierem elektrykiem, pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Ochota-Wochy. Dosta 7 663 gosw.

* Maria Szreder. Wspautorka programu wyborczego warszawskiej PO. W zeszej kadencji radna Mokotowa z ramienia PO. Ma 54 lata. Jest absolwentk Akademii Muzycznej, skoczya studia MBA. Jest kompozytork, pisze podrczniki muzyczne dla dzieci i modziey. Dostaa si z ostatniego miejsca listy PO na Mokotowie. Dostaa 2 918 gosw.

* Zofia Trbicka. W Platformie od 2003 r. Wczeniej nie naleaa do adnej partii. W Radzie Warszawy chce zajmowa si sprawami ekologii i estetyk miasta. Ma 58 lat. Jest absolwentk Wydziau Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes firmy komputerowej Cross. Dostaa si z trzeciego miejsca listy w okrgu Ursynw-Wilanw. Dostaa 3 627 gosw.

* Krzysztof Tyszkiewicz. Czonek zarzdu warszawskiej PO, w jej biurze krajowym zajmuje si internetem. W latach 1998-2001 dziaa w modziewce Unii Wolnoci, potem wstpi do PO. W latach 2001-03 szef mazowieckich Modych Demokratw - modziewki partii. Przez ostatnie cztery lata radny Bemowa i szef klubu radnych PO w tej dzielnicy. Ma 26 lat. Prowadzi firm konsultingow. Studiuje stosunki midzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Startowa z pierwszego miejsca na licie w okrgu Bemowo-Ursus. Dosta 10 787gosw.

* Maciej Wyszyski. W Platformie od dwch lat. W samorzdzie debiutant. - Nowa krew w partii. Kocha sport. Jest motocyklist, bardzo wesoy i przystojny. - tak nowego radnego charakteryzuje warszawska posanka PO Joanna Fabisiak. Ma 37 lat, jest ekonomist. Pracuje jako starszy specjalista w NBP, zajmuje si obsug kredytw zagranicznych. Dosta z drugiego miejsca listy PO w okrgu Ursynw. Dosta 3 854 gosw.

* Magorzata Zakrzewska. Nie jest czonkiem Platformy. Nigdy wczeniej nie bya radn. Ma 41 lat. Skoczya prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1992-93 zajmowaa si promocj w Pastwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Bya redaktorem prowadzcym wydania specjalnego magazynu "Polish Home". Na przeomie lat 1993-94 bya wicedyrektorem departamentu promocji fundacji Teraz Polska. W latach 1997-98 pracowaa w dziale komunikacji instytucjonalnej w Canal+. W okresie 2001-02 prowadzia w TVP program "Jej styl". Teraz pracuje w biurze zarzdu TVP, jest te czonkiem rady programowej TVP w oddziale warszawskim. Startowaa z drugiego miejsca listy w okrgu Mokotw. Dostaa 7 158 gosw.

* Magorzata uber-Zielicz. Debiutuje w Radzie Warszawy, chce si zajmowa sprawami owiaty. Ma 50 lat. Jest absolwentk Wydziau Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Instruktorka ZHP, szefowa Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Uzdolnionych. Bya wicedyrektork Liceum im. Mikoaja Kopernika. Ostatnio pracowaa jako wicedyrektorka Liceum im. Stefana Batorego. Dostaa si do Rady z drugiego miejsca listy w okrgu Wola. Dostaa 2 672 gosw.

Klub Prawa i Sprawiedliwoci

* Zbigniew Cierpisz. W PiS od 2003 r. W ubiegej kadencji szef klubu radnych PiS na Pradze Pnoc. W Radzie Warszawy chce zajmowa si sprawami zdrowia i duymi inwestycjami. Ma 47 lat. Z wyksztacenia jest lekarzem, skoczy te studia menederskie na SGH. Pracuje jako lekarz we wasnej firmie medycznej. Dosta si z drugiego miejsca w okrgu Biaoka - Praga Pnoc. Dosta 2 193 gosw.

* Jacek Cielikowski. W PiS od 2001 r. W latach 1999-2000 asystent posa Jarosawa Kaczyskiego. Dzi w kancelarii premiera jest jego asystentem politycznym. Odpowiada m.in. za kalendarz szefa rzdu. Ma 33 lata. Skoczy warszawskie liceum im. B. Prusa. Studiowa organizacj i zarzdzanie na Politechnice Warszawskiej. Cho nie dziaa w warszawskim PiS, startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Mokotw. Wychowa si i mieszka na Pradze Poudnie. Dosta 9 426 gosw.

* Dariusz Figura. Jest czonkiem PiS. Karier polityczn zaczyna w ZChN. W latach 1998-2000 radny oliborza z ramienia Ruchu Spoecznego AWS. Ma 40 lat. Z wyksztacenia jest menederem, pracuje w firmie komputerowej, ktrej jest wspwacicielem. Dosta si z dalekiego sidmego miejsca w okrgu Bielany - oliborz., bo jak sam o sobie mwi, jest na oliborzu znany. Mieszka tu od urodzenie przez 25 lat, udziela si w Ruchu Odnowy przy parafii w. Jana Kantego. Dosta 2 866 gosw.

* Micha Grodzki. Dziaa w ZHP w hufcu Wola i w Forum Modych - modziewce PiS. Pracuje w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyskiego w biurze kultury, nauki i dziedzictwa narodowego. W latach 2002-06 by radnym PiS na Bemowie. Ma 27 lat. Absolwent polityki spoecznej na UW. Prac magistersk napisa z dziaa socjalnych na terenie Bemowa. Startowa z drugiego miejsca w okrgu Bemowo - Ursus. Dosta 4 977 gosw.

* Marcin Jastrzbski. Czonek PiS. W 1998 r. wszed do rady gminy Centrum i Mokotowa z list Ruchu Spoecznego AWS. Nalea tam do prawicowej frakcji "jastrzbi", ktra z upodobaniem zwalczaa opozycyjny wwczas SLD. Radni klubu nazywani byli w kuluarach "czerwonymi brami", Jastrzbski nalea do najbardziej zapamitaych tropicieli lewicy. W 2000 r., gdy SLD zawiza koalicj z UW, publicznie zapyta Jana Wietesk, kandydata na burmistrza, o to, co robi w stanie wojennym. Zmusi Wietesk do wyznania, e by sekretarzem PZPR na Mokotowie. Zapowiada w kuluarach, e bdzie sprawdza te informacje, ale niczego wicej nie ustali. W ostatniej kadencji jako radny Warszawy opni zawizanie koalicji PiS z LPR. Mimo usilnych prb klubowych kolegw nie udao si go cign z nart na przeomowe gosowanie. Kadencj koczy jako szef strategicznej komisji rewizyjnej. Przez lata pracowa w Polkomtelu. Po dojciu do wadzy PiS zmieni bran na paliwow. Zasiada we wadzach Przedsibiorstwa Eksploatacji Rurocigw Naftowych. Wszed z pierwszego miejsca w okrgu Ursynw - Wilanw. Dosta 5 784 gosw.

* Olga Johann. Do PiS wstpia w 2001 r. W 2002 r. z listy partii dostaa si do sejmiku mazowieckiego i zostaa jego wiceprzewodniczc. W zeszym roku staraa si bezskutecznie o miejsce w Sejmie. W tym roku bya kandydatk PiS na rzecznika praw dziecka. Ma 64 lata. Jest absolwentk psychologii na UW. Przez 30 lat zajmowaa si doradztwem zawodowym. Od lat 90. zwizana jest z Poradni TOP (Terapia, Orzecznictwo, Profilaktyka) zajmujc si dziemi niedowidzcymi, niedosyszcymi i nadpobudliwymi. Od 2001 r. szefuje tej poradni. W latach 1989-90 pracowaa w biurze interwencji Senatu. Rok pniej trafia do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W gabinecie Anny Radziwi nadzorowaa prac kuratoriw owiaty i poradni psychologicznych. Jest on Wiesawa Johanna, sdziego Trybunau Konstytucyjnego. Startowaa z pierwszego miejsca listy w okrgu Bemowo i Ursus. Dostaa 4 364 gosw.

* Magorzata Kobus. Do PiS wstpia w 2002 r. Jest sekretarzem rdmiejskiego komitetu partii. Nigdy wczeniej nie bya radn. Ma 43 lata. Mieszka na Powilu. Skoczya malarstwo w Akademii Sztuk Piknych, w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Jest wnuczk Tadeusza Uhma, ktry w latach 1938-41 by liderem warszawskiej Narodowej Demokracji. Wykada technologi malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk. Uprawia malarstwo sztalugowe i cienne, rysunek oraz grafik warsztatow. Startowaa z drugiego miejsca ze rdmiecia. Dostaa 2 441 gosw.

* Jarosaw Krajewski. Od 2004 r. szef modziewki PiS. W latach 2005-06 szef biura poselskiego Mariusza Kamiskiego, dzi szefa CBA. By asystentem Konrada Ciesiokiewicza, rzecznika rzdu Marcinkiewicza. Pracuje w sztabie wyborczym Kazimierza Marcinkiewicza. Ma 23 lata, studiuje na pitym roku polityki spoecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Prac magistersk pisze z polityki prorodzinnej. Jest wsporganizatorem pikiet pod domem gen. Wojciecha Jaruzelskiego w rocznic wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia. Startowa w okrgu rdmiecie. Dosta 8 196 gosw.

* Mieczysaw Krl. Do PiS zapisa si w 2001 r., rok pniej zosta stoecznym radnym tej partii i zaj si sprawami budetowymi. W latach 1998-2002 - radny w powiecie warszawskim z ramienia Porozumienia Centrum. Ma 48 lat. Jest absolwentem finansw i statystyki na SGPiS oraz bankowoci na SGH. W latach 1980-88 zwizany z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmowa si finansowaniem przedsibiorstw. W 1987 po wydzieleniu si PKO BP z NBP zosta starszym rewidentem w departamencie rewizji PKO BP. Od 1990 r. jest dyrektorem II oddziau PKO BP przy pl. Inwalidw. Od dziesiciu lat szef rady spoecznej Szpitala Bielaskiego. Startowa z pierwszego miejsca na licie w okrgu Praga Poudnie. Mieszka w rdmieciu. Dosta 6 398 gosw.

* Adam Kwiatkowski. Po raz pierwszy radnym zosta w 1994 r. - z lokalnego komitetu zoonego ze rodowisk zwizanych m.in. z KLD, BBWR wszed do rady Pragi Poudnie. Cztery lata pniej reprezentowa Uni Wolnoci w radzie gminy Centrum. By w grupie radnych, ktra wywalczya bezpatne parkowanie w soboty. Zasiada w komisji rewizyjnej, ktra wytropia nieprawidowoci przy sprzeday udziaw w Gminnej Gospodarce Komunalnej Ochoty. Przez cztery ostatnie lata by radnym PiS na Pradze Poudnie. Jest specjalist od funduszy unijnych, zajmowa si nimi w urzdzie marszakowskim, Funduszu Ochrony rodowiska, teraz doradza premierowi Jarosawowi Kaczyskiemu. By wiadkiem na lubie Pawa Wypycha, ktrego Kazimierz Marcinkiewicz uwaa za najlepszego stoecznego urzdnika. Ma 34 lata. Jest absolwentem zarzdzania. Startowa z drugiego miejsca na licie w okrgu Praga Poudnie. Dosta 3 417 gosw.

* Maciej Maciejowski. Do PiS wstpi w 2001 r. W 2002 r. zosta podinspektorem w Urzdzie Dzielnicy Praga Poudnie. Dwa lata pniej trafi do dziau PR w Miejskim Przedsibiorstwie Oczyszczania. Od marca tego roku jest wiceburmistrzem Woch z rekomendacji PiS. Jest jednym z trzech pomysodawcw Instytutu Kresowego. Ma 28 lat. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Biaoka i Praga Pnoc. Dosta 5 343 gosw.

* Marek Makuch. W poprzedniej kadencji wiceburmistrz Woli, w 2002 r. dosta si do rady tej dzielnicy. Do PiS wstpi w 2003 r. Jeden z pomysodawcw Instytutu Kresowego - nowej instytucji kulturalnej powoanej przez Prawo i Sprawiedliwo, ktra ma ocali od zapomnienia histori Kresw Wschodnich. Ma 34 lata. Absolwent liceum im. Batorego, skoczy politologi na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. razem z kolegami ze szkoy zbiera podpisy pod apelem o uwolnienie Vaclava Havla. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Wola. Dosta 7 090 gosw.

* Jakub Opara. Z PiS zwizany od 2001 r. W latach 2002-06 radny Mokotowa. Jest wicedyrektorem gabinetu prezydenta Lecha Kaczyskiego. W latach 90. aktywny dziaacz Ligi Republikaskiej. By konwojentem pomocy humanitarnej w trakcie pomaraczowej rewolucji na Ukrainie. W latach 2003-05 by rzecznikiem prasowym Mazowieckiego Centrum Kultury. Wsppracowa z Muzeum Powstania Warszawskiego przy organizacji 60. rocznicy obchodw wybuchu Powstania. Ma 28 lat. Skoczy histori na Uniwersytecie Warszawskim. Startowa z drugiego miejsca w okrgu Mokotw. Dosta 3 116 gosw.

* Wojciech Starzyski. Do PiS zapisa si w 2001 r. Z samorzdem zwiza si w 2002 r., gdy zosta warszawskim radnym tej partii. Ma 63 lata. Skoczy weterynari na SGGW. Przez 30 lat by urzdowym lekarzem weterynarii na oliborzu i Bielanach. W latach 90. rozpocz prywatn praktyk. Jest prezesem i jednym z zaoycieli Spoecznego Towarzystwa Owiatowego, ktre prowadzi w caej Polsce ponad 200 szk niepublicznych. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu oliborz. Dosta 10 602 gosw.

* Edmund widerski. 49 lat, z wyksztacenia inynier i ekonomista, szef bielaskiego Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami. Wieloletni dziaacz "Solidarnoci". W latach 1998-2002 wiceszef rady Bielan z ramienia AWS. W PiS od 2002 r. W Radzie Warszawy chce zajmowa si sprawami budetowymi i nieruchomociami. Dosta si z drugiego miejsca listy PiS w okrgu Bielany - oliborz. Dosta 2 295 gosw.

* Pawe Terlecki. Nigdy wczeniej nie by radnym. W latach 80. zapisa si do "Solidarnoci". od 95 r. dziaa w Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego - jest czonkiem zarzdu mazowieckiego ROP-u. Ma 45 lat. Skoczy prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej, studiowa te prawo midzynarodowe w Bielefeld w Niemczech. W latach 1991-93 dyrektor przedstawicielstwa niemieckiej firmy budowlanej. W 1994-96 zasiada w zarzdzie spdzielni mieszkaniowej "Wolska elazna Brama". Potem prowadzi firm zajmujc si obrotem nieruchomociami oraz pilotaem i pilotaem turystycznym. Startowa z pitego miejsca listy w okregu Wola. Dosta 1 839 gosw.

* Pawe Turowski. W mijajcej kadencji radny Warszawy z rekomendacji PiS. Forsowa nadanie patronatu Dochara Dudajewa rondu przy zbiegu Al. Jerozolimskich i Popularnej, przeciwko czemu zaprotestowaa Federacja Rosyjska. W latach 1998-2002 radny Ochoty. W przeszoci dziaacz Ligi Republikaskiej. Ma 34 lata, z wyksztacenia jest historykiem. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu Ochota i Wochy. Dosta 7 357 gosw.

* Stanisaw Wojtera. W ostatniej kadencji warszawski radny w klubie PiS. Pracowa w komisjach infrastruktury i kultury. Do PiS wstpi w 2005 r. Byy sekretarz generalny i prezes Unii Polityki Realnej. Ma 29 lat, z wyksztacenia politolog. Jest we wadzach Polskiej Organizacji Turystycznej. Dosta si z drugiego miejsca listy w okrgu na Ochocie. Dosta 2 560 gosw.

* Tomasz Zdzikot. Szefuje wawerskiemu PiS, jest te czonkiem Rady Politycznej tej partii. Wstpi do niej w 2001 r. W 2003 r. zosta doradc wiceprezydenta Warszawy Sawomira Skrzypka. Od stycznia tego roku by wiceburmistrzem rdmiecia z rekomendacji PiS. Zastpi na tym stanowisku Konrada Ciesiokiewicza, byego rzecznika rzdu. Jest jednym z trzech pomysodawcw Instytutu Kresowego. Ma 27 lat. Skoczy prawo na UKSW i podyplomowe studia samorzdu terytorialnego na UW. Startowa z pierwszego miejsca na licie w okrgu Targwek, Rembertw, Wawer, Wesoa. Dosta 8 351 gosw.

* Magorzata Zacka. Dostaa si z 10. miejsca PiS-owskiej listy, zwyczajowo partie umieszczaj tam tzw. "wypeniaczy", czyli osoby bez wikszych szans, ktre czyni list kompletn. Artur Gutman, lider PiS na Pradze Poudnie, powiedzia nam, e nowa radna dziaa w PiS od kilku miesicy, jest na okresie staowym. Kampani rozpocza jako pierwsza ze startujcych w okrgu kandydatw. Pokonaa m.in. Wand Krajewsk-Hoffman, trzeci na licie PiS: - Aktywnie ruszya pod kocioy i na bazary. Duo rozmawiaa z ludmi - mwi Gutman. - Demokracj rzdzi przypadek, miaa bardzo adn kampani. Jej wejcie nas zaskoczyo, ale i ucieszyo. ma 47 lat. Z zawodu dziennikarka. Startowaa z okrgu Praga Poudnie. Dostaa 2 391 gosw.

* Barbara Zawadzka. Z prawic zwizana jest od kilkunastu lat, bya w AWS, w 2002 r. zwizaa si z PiS. Jako radna specjalizuje si w sprawach bezpieczestwa. Do samorzdu po raz pierwszy wesza w 1990 r. zostaa wwczas wiceburmistrzem Rembertowa. Kolejne kadencje zasiadaa w Radzie Warszawy. W kolejnych wyborach ma coraz wiksze poparcie. - Najpierw byo 1,5 tys., potem 3 tys., teraz 5,5 tys. To byo dla mnie spore zaskoczenie, bo startowaam z drugiego miejsca - mwi. Ma 59 lat. Jest prawnikiem, orzekaa w sdach karnych jako asesor, potem bya prokuratorem. Od poowy lat 90. doradzaa kolejnym prezesom PFRON. Obecnie jest prawnikiem konsultantem w rembertowskim OPS. Startowaa z drugiego miejsca w okrgu Targwek - Rembertw - Wawer - Wesoa. Dostaa 5 560 gosw.

* Alicja ebrowska. Jeszcze niedawno dziaaa w PO, do PiS przekonaa si dwa lata temu. Jak mwi, pod wpywem Lecha Kaczyskiego. - Podoba mi si to, co robi panowie Kaczyscy, jestem za dekomunizacj, rozwizaniem WSI, walk z korupcj - wyjania. W poprzedniej kadencji szefowaa komisji budetu i finansw rady Targwka. - Mam to szczcie, e od 30 lat mieszkam na Targwku, a rodzinnie zwizana jestem z Weso. Niewtpliwie dawne znajomoci przyczyniy si do tego sukcesu. To zamknite rodowiska. Ma 41 lat, skoczya zarzdzanie, prowadzi wasn firm. Startowaa do Rady Warszawy z czwartego miejsca w okrgu Targwek - Rembertw - Wawer - Wesoa. Dostaa 4 702 gosw.

Klub Lewica i Demokraci (SLD-SdPl-UP-PD)

* Adam Cieciura. Wiceszef stoecznego SLD. W poprzedniej kadencji by radnym na Pradze Poudnie. Jest etatowym pracownikiem w siedzibie SLD przy ul. Rozbrat, szefuje sztabowi wyborczemu SLD. Ma 29 lat, skoczy prawo na UW. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Praga Poudnie. Dosta 5 398 gosw.

* Bartosz Dominiak. Wiceszef SdPl. Dotd nie by ani posem, ani radnym. W kampanii prezydenckiej 1995 r. pracowa jako wolontariusz w sztabie Aleksandra Kwaniewskiego. I wcigna go polityka: dziaa w SLD, potem w SdPl. By doradc ministra zdrowia Marka Balickiego. Ma 30 lat, jest absolwentem SGH. Prowadzi wasn firm konsultingowo-reklamow. Dosta si z pierwszego miejsca listy w okrgu Ursynw-Wilanw. Dosta 3 591 gosw.

* Andrzej Golimont. By radnym miasta od 1994 r. Przez lata mia opini "komandosa Sojuszu" wysyanego do politycznych zada specjalnych. Przed wyborami na swojej stronie internetowej umieci m.in. rekomendacj gen. Wojciecha Jaruzelskiego, ktry z zainteresowaniem ledzi teksty Golimonta w "Nie", oraz wsplne z gen. Czesawem Kiszczakiem wspomnienia z czasw Okrgego Stou. Ma 37 lat. Dziennikarz "Trybuny" i tygodnika "Nie". Startowa z drugiego miejsca w okrgu Wola. Dosta 4 101 gosw.

* Mirosawa Ktna. Bya zwizana z SLD, potem przesza do Socjaldemokracji Marka Borowskiego. Od ponad 30 lat zajmuje si prawami dziecka, za co wyrniono j Orderem Umiechu. W latach 80. w grupie zaoycieli Komitetu Ochrony Praw Dziecka, w latach 90. dziaaa w fundacji Dzieci Niczyje. W 1997 r. zostaa penomocnikiem rzdu ds. dzieci. Sejm wybra j na rzecznika praw dziecka, ale przepada w Senacie. Ma 57 lat. Jest psychologiem. Startowaa z pierwszego miejsca listy w okrgu Ochota-Wochy. Dostaa 6 979 gosw.

* Dariusz Klimaszewski. Od zeszego roku jest wiceszefem warszawskiego SLD. Byy radny miasta, w poprzedniej kadencji szef rady Targwka. W latach 80. zastpca kierownika wydziau modziey akademickiej ZSMP, przez rok dziaa w PZPR. Po 1990 r. wszed do krajowego komitetu wykonawczego SdRP, by rzecznikiem prasowym partii. Przez wiele lat zwizany ze spk Ad Novum, wydawc "Trybuny". Jak opowiada, zorganizowa newsroom i wprowadzi do tego dziennika komputery. Cztery lata temu szefowa kampanii prezydenckiej Marka Balickiego. Za czasw rzdw Leszka Millera zosta dyrektorem w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska. W 2005 r. bez powodzenia startowa do Sejmu. Ma 49 lat. Absolwent ekonomii. Dosta si z pierwszego miejsca w okrgu Targwek-Rembertw-Wesoa-Wawer. Dosta 4 550 gosw.

* Agnieszka Kuncewicz. Zaczynaa w ROAD, dziaaa w UD i UW. Bya radn Targwka w latach 1994-2002, w tym czasie szefowaa radzie Targwka, prowadzia komisj owiaty i kultury. Bya asystentk sejmow Jacka Kuronia i Zofii Kuratowskiej. Ma 47 lat. Z wyksztacenia jest socjologiem. Od lat zajmuje si dziennikarstwem, zaczynaa w pimie "Jestem". Potem pracowaa w kolorowej prasie kobiecej, obecnie drukuje w prasie lokalnej. Startowaa z pierwszego miejsca listy w okrgu Bielany i oliborz. Dostaa 6 761 gosw.

* Waldemar Marszaek. Rekomendowany przez SLD. Wybitny sportowiec, motorowodniak, 6-krotny mistrz wiata, 3-krotny mistrz Europy, 2-krotny zdobywca Pucharu Europy, 33-krotny mistrz Polski, odznaczony zotym medalem wiatowej Federacji Motorowodnej. Startowa z pitego miejsca w okrgu Bemowo i Ursus. Dosta 4 429 gosw.

* Paulina Piechna. Od 2002 w SLD, dzi jest wiceszefow tej organizacji. Do modziewki SLD wstpia, gdy miaa 17 lat. W Radzie Warszawy chce zajmowa si sprawami modziey. Ma 23 lata, studiuje na pitym roku Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dostaa si z trzeciego miejsca listy w okrgu Mokotw. Dostaa 3 114 gosw.

* Marek Rojszyk. W mijajcej kadencji wiceszef rady miasta, wczeniej radny gminy Centrum. W latach 1993-97 pose SLD i sekretarz Sejmu. Od 1991 r. przez siedem lat by etatowym pracownikiem Zrzeszenia Studentw Polskich. W ostatnim owiadczeniu majtkowym w rubryce zawd poda "radny". Ma 40 lat. Startowa z pierwszego miejsca listy w okrgu Mokotw. Dosta 9 305 gosw.

* Tomasz Sybilski. Od jesieni 2005 r. szef warszawskiego SLD, zastpca sekretarza generalnego partii Grzegorza Napierskiego. Karier partyjn zaczyna jako dziaacz Frakcji Modych SdRP. W poprzedniej kadencji by radnym rdmiecia. Ma 34 lata. Startowa z pierwszego miejsca w okrgu rdmiecie. Dosta 4 699 gosw.

* Sebastian Wierzbicki. Karier polityczn zaczyna w SdRP, od lat naley do SLD. By radc w MSWiA w czasach, gdy resortem kierowali Jzef Oleksy i Ryszard Kalisz. Ma 29 lat. Z wyksztacenia socjolog, pracuje jako meneder. Dosta si z pierwszego miejsca listy w okrgu Biaoka-Praga Pnoc. Dosta 4 040 gosw.