Wierzejski o gejach i pedofilach: ja tylko pytam

- Ja nie stawiaem adnej tezy, nie wymieniaem adnych nazwisk. Ja tylko zadaem zapytanie poselskie czy jest zaleno midzy homoseksualizmem a pedofili oraz jakie s rda finansowania organizacji homoseksualnej - mwi w rozmowie z dziennikarzem TVN 24 pose LPR Wojciech Wierzejski.
Dzisiejsza "Gazeta Wyborcza" napisaa o pimie Wierzejskiego, w ktrym pose domaga si od ministrw sprawiedliwoci i spraw wewntrznych zbadania: "czy i jak dalece sigaj powizania owych organizacji ze rodowiskami pedofilskimi i zorganizowanym wiatem mafii narkotykowej; jakie s legalne i nielegalne rda finansowania owych organizacji; jak daleko siga penetracja tych organizacji w polskich szkoach".

W licie do ministrw Wierzejski pisze te: "Powszechnie wiadome jest, e rodowiska homoseksualne programowo zainteresowane s upowszechnianiem postaw dewiacyjnych wrd modziey, oraz - co gorsza - powizane s ze wiatem quasi-przestpczym o charakterze m.in. pedofilskim".

- Kady Polak powinien wiedzie o powizaniach organizacji homoseksualnych ze wiatem przestpczym - mwi dzi Wierzejski w rozmowie z TVN 24. - Ja zadaem tylko pytanie, a "Gazeta Wyborcza" nadaa temu nieproporcjonaln rang - mwi pose. - Jestem zaenowany sytuacj, e cigle musz o tym mwi, a nie mam czasu mwi o waniejszych rzeczach.

Pose zapewnia te, e demonstracje modziey przeciw ministrowi edukacji Romanowi Giertychowi nie s spontaniczne. - One s organizowane przez organizacje homoseksualne i SLD - mwi.