Polacy coraz bardziej zinformatyzowani

W 40 proc. polskich gospodarstw domowych są komputery osobiste, w co trzecim - dostęp do internetu. A ponad połowa dorosłych Polaków potrafi uruchomić program za pomocą myszki
Kontakt z technologiami teleinformatycznymi ma coraz więcej Polaków - wynika z raportu, który opublikował w czwartek GUS (przebadano reprezentatywną próbę ponad 8,2 tys. gospodarstw domowych, w sumie prawie 14 tys. osób). Odsetek gospodarstw posiadających komputer osobisty zwiększył się z 36 proc. w roku 2004 do 40 proc. A tych gospodarstw, które mają dostęp do internetu - z 26 proc. do 30 proc.

Ponad połowa gospodarstw z dostępem do sieci korzysta z internetu szerokopasmowego. Rok wcześniej była to tylko jedna trzecia (GUS określa go jako łącze o szybkości większej niż 128 kilobitów na sekundę, to około dwa razy szybciej niż zwykły modem telefoniczny).

45 proc. badanych przez GUS to użytkownicy komputerów (terminem tym GUS określa osoby, które korzystały z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Oznacza to, że w porównaniu z 2004 r. w Polsce przybyło prawie 1,5 mln użytkowników komputerów.

Bardzo zwiększyła się też grupa osób, które wykorzystują internet do komunikowania się (to zdecydowanie najpopularniejsze zastosowanie tego medium). Obecnie przez sieć komunikuje się 30 proc. Polaków w wieku 16-74 l. "Od roku 2004 odsetek ten wzrósł o 6 pkt proc., co oznacza wzrost o prawie 1,8 mln osób" - czytamy w raporcie GUS.

Rosną także kompetencje informatyczne ludzi. Ponad połowa mieszkańców Polski (53 proc.) potrafi uruchomić myszką wybrany program. A zaledwie rok wcześniej umiało to zrobić tylko 43 proc. osób. Autorzy raportu podkreślają, że poprawa dotyczy nie tylko najbardziej elementarnych umiejętności obsługi komputera, ale także kompetencji bardziej zaawansowanych. Przykład - z 7 proc. do 16 proc. wzrósł odsetek w tych osób, które potrafią stworzyć stronę internetową.

Rzucają się jednak w oczy duże różnice w dostępie do technologii w zależności od dochodów i miejsca zamieszkania. O ile w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) dostęp do internetu ma 40 proc. gospodarstw, to na wsiach już tylko 19 proc. Podczas gdy wśród najbogatszych gospodarstw (dochody miesięczne ponad 7,2 tys. zł) dostęp do sieci ma aż 71 proc., a komputer - 86 proc., to w gospodarstwach najuboższych (dochody poniżej 1,44 tys. zł) jest to odpowiednio zaledwie 14 proc. i 21 proc.

GUS podał również własne szacunki wielkości handlu internetowego w Polsce. Zdaniem Urzędu Polacy wydali w tym roku aż miliard złotych na e-zakupy, podczas gdy rok wcześniej było to 360 mln zł.