"Rzeczpospolita" to klejnot - Hajdarowicz ostronie zapowiada zmiany

Nowy waciciel "Rzeczpospolitej" Grzegorz Hajdarowicz potwierdza w krtkim owiadczaniu doniesienia medialne, e teraz gazeta stawia bdzie przede wszystkim na tematy ekonomiczne: "Jaka bdzie "Rzeczpospolita"? Liberalno-konserwatywna, szanujca prawa kadego obywatela, bronica zasad wolnego rynku, sprzyjajca przedsibiorczoci i inspirujca do dziaania" - czytamy.
O tym, e "Rzeczpospolita" ma sta si dziennikiem biznesowym, informowa dzi Tomasz Machaa. Pisa, e nowy naczelny Tomasz Wrblewski zaprasza po kolei do gabinetu zastpcw i informuje ich i zmianach. Jedn z nich ma by rozdzielenie redakcji "Rzeczpospolitej" i "Uwaam Rze" tak, by tygodnik musia zacz na siebie zarabia i by dziennik skoczy z ostr, polityczn publicystyk.

Cho w swoim owiadczeniu na w serwisie "Rzeczpospolitej" Hajdarowicz nie potwierdza tego wprost, daje do zrozumienia, e tematy gospodarcze stan si priorytetem dziennika. Nie wspomina o "Uwaam Rze".

Zapowiada nt. unowoczenienie dziaa redakcji i wydawanie swoich tytuw w wersji na tablety. "W sferze strategii grupy kapitaowej zapewniam, e bdziemy si rozwija w kierunku najnowszych technologii. Wprowadzimy w najbliszej przyszoci wydania wszystkich naszych mediw w wersji na tablety. Rozszerzymy i wzbogacimy wydania internetowe" - czytamy. Owiadczenie jest krtkie i napisane bardzo ostronie.

"Ciesz si, e w kocu gazeta bdzie miaa jednego waciciela, ktry o ni zadba, i - co istotne - ten klejnot w koronie polskich mediw bdzie zarzdzany przez polsk grup kapitaow. To dla mnie wielka satysfakcja" - pisze Hajdarowicz.

''Rzeczpospolita" i ''Przekrj" w jednej grupie kapitaowej

Naleaca do Hajdarowicza spka Gremi Media obja wikszociowy pakiet udziaw w Presspublice na pocztku miesica. Jako nowego naczelnego zatrudni Tomasza Wrblewskiego, byego szefa "Newsweeka" i "Dziennika Gazety Prawnej".

W ramach jednej grupy kapitaowej znalazy si "Rzeczpospolita", "Uwaam Rze", "Przekrj", "Sukces", "Gazeta Giedy Parkiet", a take internetowe i tabletowe odsony tych tytuw. Hajdarowicz podkreli w komunikacie, e chce "wykorzysta potencja rynkowy tych tytuw do stworzenia niepowtarzalnej oferty czytelniczej i reklamowej". Gremi ma utworzy w najbliszym czasie grup kapitaow notowan na giedzie.

Presspublica to wydawca m.in. dziennika "Rzeczpospolita", gazety "Parkiet", tygodnika "Uwaam Rze". Grupa Gremi jest od prawie dwch lat wacicielem tygodnika "Przekrj" i miesicznika "Sukces". Za pierwsze cztery miesice tego roku strata spki wyniosa 8 mln 587 tys. z. Przychody grupy w 2010 roku osigny 220,9 mln z, a zysk 8,1 mln z.