Niemcy mają nowy problem. Setki przypadków małżeństw wśród dzieci

1. Niemieckie władze zarejestrowały setki przypadków małżeństw dzieci
2. Chodzi o dzieci uchodźców, którzy przybyli do kraju w ostatnich miesiącach
3. Ministerstwo sprawiedliwości żąda wyjaśnień w tej sprawie
W Bawarii władze zarejestrowały do końca kwietnia 161 przypadków zamężnych osób poniżej 16. roku życia i 550 przypadków zamężnych osób poniżej 18. roku życia. W Badenii-Wirtembergii stwierdzono natomiast 117 przypadków małżeństw dzieci, a w Nadrenii Północnej-Westfalii - 188.

W większości są to nieletnie dziewczęta, które przed ucieczką ze swojego kraju zostały wydane za dorosłego mężczyznę. Tabloid "Bild" w sobotnim wydaniu informuje o setkach przypadków zamężnych nieletnich imigrantek, które przybyły do Niemiec z falą uchodźców. Gazeta powołuje się na statystyki krajów związkowych i dane konferencji ministrów sprawiedliwości.

Jak pisze tabloid, konferencja krajowych ministrów sprawiedliwości, na wniosek ministra sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii Thomasa Kutschaty'ego bada, czy w Niemczech wiek zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego może być podniesiony do 18 lat.

Zderzenie kultur i norm

Ponadto ministrowie sprawiedliwości chcą wyjaśnić, czy Niemcy mogą odmówić uznania małżeństw zawartych na podstawie zagranicznego prawa, jeżeli w myśl niemieckich przepisów osoby je zawierające nie były zdolne do zawarcia związku małżeńskiego.

Do tej pory w Niemczech obowiązuje prawo dopuszczające małżeństwa od 16. roku życia, jeżeli partner jest pełnoletni i sąd rodzinny wyda odpowiednie zezwolenie.

- Małżeństwa zawarte za granicą przez dziewczęta poniżej 16. roku życia w przyszłości nie będą uznawane w Niemczech - zapowiedział minister sprawiedliwości Bawarii Winfrid Bausback. - Nie bez powodu w Niemczech i w Europie do przeszłości należy rozumienie prawa, które umożliwiało małżeństwa 13- i 14-letnich dziewcząt - podkreślił.

Jeżeli zostaną stwierdzone luki w obowiązującym prawie, zadaniem polityki ustawodawczej będzie ich zamknięcie - zaznaczył. Żądanie bawarskiego kolegi popiera minister sprawiedliwości Hesji Ewa Kuehne-Hermann. - Niedopuszczalne są małżeństwa dzieci w Niemczech - podkreśla.