Jedna zmiana w przepisach, ktra daje subom potn bro. Mog j wykorzysta przeciwko kademu z nas

W czasie gonego sporu o Trybuna Konstytucyjny, Zbigniew Ziobro - troch po cichu - zmienia polski wymiar sprawiedliwoci. Niedawno w kodeksie postpowania karnego dokonano zmiany bardzo niepokojcej - od teraz sdy bd mogy dopuszcza w sprawach tzw. ?owoce zatrutego drzewa?, czyli nielegalnie zdobyte przeciwko oskaronemu dowody.

Polub i bd na bieco!

Pojcie "owocu zatrutego drzewa" (w polskim kodeksie postpowania karnego art. 168a) wywodzi si z USA. Pierwszy raz tego sformuowania uyto w 1939 r., jednak ju 20 lat wczeniej uznano, e sdy musz odrzuca dowody zebrane w sposb nielegalny. Powiedzia o tym sdzia, rozpatrujcy spraw Silverthorne Lumber Co. vs. U.S.

Oskaronemu zarzucono unikanie pacenia podatkw. Agenci federalni mieli potwierdzajce to dokumenty - zdobyli je wamujc si do pomieszcze firmy. Sd Najwyszy, mimo twardych dowodw, uniewinni jednak oskaronego mczyzn - tumaczy, e skoro obciajce dowody zdobyto niezgodnie z prawem, nie mogy zosta uyte w postpowaniu. Wikszo osb zapyta teraz: co w tym zego, e sd skazaby oszusta? Przecie by winny.

Dziaania poza prawem

A teraz zastanwcie si, co mylicie o powiedzeniu "dajcie mi czowieka, paragraf si znajdzie"? Idealnie oddaje ono zagroenia, jakie niesie za sob ta zmiana przepisw.

Oskareni, przeciwko ktrym przedstawia si "owoce zatrutego drzewa", s niemal bezbronni. Policja i inne suby mog uy nagrania z nielegalnie zaoonego podsuchu. Sd zobaczy dokumenty zdobyte po przeszukaniu mieszkania bez wymaganego nakazu, a oskarony moe zosta skazany po nielegalnej prowokacji policyjnej.

Wszystkie nielegalne i nieetyczne dziaania sub, jeli pomog im w znalezieniu dowodu przeciwko oskaronemu (a oskaronym moe by kady), bd brane pod uwag przy ocenie materiau dowodowego.

Dowd nie zostanie dopuszczony jedynie, gdy suby zdobyy go popeniajc zabjstwo, bezprawnie kogo wiziy lub umylnie doprowadziy do pogorszenia czyjego zdrowia. Wci jednak bd mogy zama wiele przepisw, by zdoby dowody. Zdarzao si to ju wczeniej. Ale o tym za chwil.

Uwaga na ssiada!

O opini w sprawie nowego przepisu poprosilimy byego ministra sprawiedliwoci (za rzdw PO) Zbigniewa wikalskiego. wikalski przyzna, e zmiana wprowadzona przez PiS, moe zachca do amania prawa. Ostrzega, e teraz nie tylko suby bd nielegalnie zdobywa dowody, ale te nasi znajomi, ssiedzi, czy wsppracownicy. Jak?

Mog np. wynie z naszego mieszkania obciajce nas dokumenty i dostarczy je policji lub prokuraturze. Pniej zostan one wykorzystane przeciwko nam w sdzie. - Moliwe wic, e takich dowodw organy cigania bd dostawa coraz wicej - przyznaje wikalski.

- Pamitajmy jednak, e pomimo i "owoce zatrutego drzewa" mog doprowadzi do czyjego skazania, przed sdem stanie rwnie ten, kto nielegalnie je zdoby - przypomina byy szef resortu sprawiedliwoci.

Co z prowokacjami CBA?

Nielegalne prowokacje dobrze znamy z naszego podwrka, z cakiem niedawna.

W latach 2005-2007, za czasw rzdw PiS, CBA przeprowadzao nielegalne prowokacje wycelowane w politykw i dziennikarzy - agenci, pod kierownictwem Mariusza Kamiskiego, m.in. nakaniali wybrane osoby do przyjcia apwek. Jednak ostatecznie sdy orzekajce w tych sprawach stwierdzay, e dziaania CBA byy nielegalne, a dowody zdobyte z naruszeniem prawa nie mog zosta dopuszczone.

W 2007 r. "agent Tomek" (Tomasz Kaczmarek) z CBA nakoni posank PO, Beat Sawick, do wzicia apwki. Przyja 100 tys. z za to, e wpynie na burmistrza Helu i doprowadzi do korzystnej sprzeday atrakcyjnej dziaki nad morzem.W tym samym roku suby sfaszoway dokumenty w sprawie afery gruntowej w ministerstwie rolnictwa. Agenci, wrczajc apwk dwm pracownikom resortu, chcieli doprowadzi do odrolnienia dziaki na Mazowszu.

Sdy uznay jednak prowokacje za niezgodne z prawem - posanka Sawicka zostaa uniewinniona, a wyroki skazanych w pierwszej instancji pracownikw ministerstwa rolnictwa uchylono. Natomiast szef CBA, Mariusz Kamiski, oraz jego wsppracownicy zostali nieprawomocnie skazani za naduycie prawa. Gdyby obecne przepisy, dopuszczajce wykorzystanie "owocw zatrutego drzewa" obowizyway teraz, wyroki mogyby by inne.

Kamiski uaskawiony, teraz kontroluje suby

W listopadzie 2015 r. Mariusz Kamiski oraz jego wsppracownicy zostali uaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dud przed wydaniem wyroku sdu apelacyjnego. Stao si to tu po mianowaniu Kamiskiego na koordynatora ds. sub specjalnych. Oznacza to m.in., e to on kontroluje prowokacje prowadzone przez agentw.

Z kolei minister sprawiedliwoci, Zbigniew Ziobro, po tym jak doprowadzi do wykorzystania "owocw zatrutego drzewa", zosta prokuratorem generalnym. Teraz sprawuj kontrol nad prokuratorami, ktrzy przed sdem mog przedstawia nielegalnie zdobyte dowody.Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

.