Fundamentalne zmiany lub... ich brak. Jak bd wyglday Media Narodowe? [PI PUNKTW]

Jeszcze nie wiadomo, czy rzd przeprowadzi dugo zapowiadan reform mediw. W PiS bowiem do gosu doszed front, ktry jest zadowolony z dotychczasowych zmian. A jaka bdzie reforma jeli wejdzie?

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Tygodnik "Do Rzeczy" mia pozna cay projekt nowej ustawy o mediach narodowych. Oto najwaniejsze zaoenia zmian w polskich mediach:

1. Nie wiadomo, czy do dalszych zmian w ogle dojdzie

"(...) S w PiS osoby , ktre przekonuj Jarosawa Kaczyskiego, i zmiany zachodzce obecnie w TVP i Polskim Radiu s w peni satysfakcjonujce, wic nie ma sensu pcha si w nieatw reform, ktrej konsekwencje trudno przewidzie"

2. Rada Mediw Narodowych - nowa KRRiT

Picioosobowy organ wybrany przez Sejm, Senat i prezydenta ma by odpowiednikiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z t jednak rnic, e politycy nie bd mogli Rady odwoa. KRRiT skada co roku sprawozdanie z dziaalnoci, ktre Sejm, Senat i prezydent mog odrzuci, a wtedy automatycznie rada jest rozwizywana.

Pojawia si jednak problem - KRRiT jest bowiem organem konstytucyjnym i, jak zauwaa "Do Rzeczy", "odbierajc jej kompetencje na rzecz analogicznego organu, twrcy ustawy mog narazi si na zarzut amania Konstytucji".

3. Fundusz Mediw Narodowych

Rada bdzie miaa do dyspozycji Fundusz Mediw Narodowych, do ktrego trafia maj rodki z abonamentu. Co z jego poborem? Tego jeszcze nie wiadomo, ale - jak czytamy - "najbardziej prawdopodobnym rozwizaniem jest powizanie tzw. skadki audiowizualnej z rachunkiem za prd".

Jakie miaoby by przeznaczenie rodkw z Funduszu? Tego rwnie nie wiadomo, jednak "Do Rzeczy" wspomina o cakowitej rezygnacji z reklam.

4. Wszechwadny przewodniczcy Rady

Przewodniczcy Rady Mediw Narodowych to capo di tutti capi nowego ukadu. Jak dowiadujemy si z artykuu, "to on samodzielnie bdzie powoywa i odwoywa szefw mediw narodowych, a nawet ich zastpcw".

"Cay projekt jest pomylany tak, by bya jasna i jednoosobowa odpowiedzialno. Std due uprawnienia przewodniczcego Rady, a take pomys, by kierownictwa i TVP, i Polskiego Radia byy jednoosobowe" - mwi w rozmowie z "Do Rzeczy" Krzysztof Czabaski, ktry pilotuje reform medialn.

5. Narodowe instytucje kultury? Ju nie

O przeksztaceniu mediw ze spek prawa handlowego w narodowe instytucje kultury wielokrotnie mwi wicepremier Piotr Gliski. W projekcie mowa jednak o pastwowych osobach prawnych, co moe oznacza bardzo wiele. "To szerokie pojcie, ktre nie przesdza o formie prawnej, mwi tylko o rdle pochodzenia majtku [pastwowym - red.]" - wyjania prawnik w rozmowie z tygodnikiem.

Podobn deklaracj skada Czabaski. "(...) Chodzio o znalezienie terminu prawnego, ktry mgby by podstaw istnienia nowej struktury, by z jednej strony nie blokowa jej moliwoci zarabiania pienidzy, a z drugiej nie nakada obowizku wykazywania si zyskiem" - czytamy.Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!