Szef Frontexu: kryzys migracyjny daleki od opanowania. Do UE napynie milion ludzi

Dopki trwa krwawa wojna domowa w Syrii, dopty bd z niej napywa kolejni uchodcy. Wiem, e oznacza to w dalszym cigu milion uchodcw rocznie; prosz mi wierzy, umiem liczy - powiedzia szef Frontexu Fabrice Leggeri.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Frontex to unijna agencja, ktra koordynuje wspprac operacyjn midzy pastwami czonkowskimi w dziedzinie zarzdzania granicami zewntrznymi. Jej szef Fabrice Leggeri powiedzia w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel", e w 2016 roku nie naley oczekiwa wyranego spadku liczby uchodcw i migrantw. - Kto myli inaczej, ten jest marzycielem - uwaa Leggeri.

"Mimo gorszej pogody w dalszym cigu do Grecji dociera kadego dnia od 2 do 3 tysicy ludzi", owiadczy szef Frontexu. Jego zdaniem, dopki trwa krwawa wojna domowa w Syrii, dopty bd z niej napywa kolejni uchodcy. "Udaoby nam si duo uzyska, gdybymy mogli utrzyma ich liczb na pewnym stabilnym poziomie. Wiem, e oznacza to w dalszym cigu milion uchodcw rocznie; prosz mi wierzy, umiem liczy" - stwierdzi.

Turcja mogaby zrobi wicej

Jego zdaniem dotychczasowe starania Turcji na rzecz ograniczenia liczby migrantw naley uzna za niewystarczajce. "Turcja nie powinna uatwia ycia bandom przemytnikw ludzi. S to doskonale zorganizowani przestpcy, a turecka policja ma nie tylko obowizek, ale take spore moliwoci pokrzyowa im szyki", wyjani Leggeri. "Minimum tego, czego moemy oczekiwa od strony tureckiej, to poinformowanie nas, z jak liczb uchodcw powinnimy si liczy, jakimi drogami mog do nas trafi i co jest celem ich wdrwki", podkreli dyrektor wykonawczy Frontexu.

Unia Europejska uzgodnia z Turcj pakiet posuni na rzecz ograniczenia liczby uchodcw. Obejmuje on, midzy innymi, przekazanie rzdowi w Ankarze 3 mld euro na koszty utrzymania ponad 2 mln uchodcw przebywajcych obecnie na terenie tego kraju.

Grecka granica pozostaje otwarta

Leggeri da jasno do zrozumienia, e nie bdzie adnych prb zamknicia granicy pomidzy Grecj i Macedoni: "Niedawno Grecja poprosia nas o wysanie wikszej liczby funkcjonariuszy na jej granic z Macedoni, jednak ich zadaniem bdzie pomoc w rejestrowaniu uchodcw i ustalaniu ich tosamoci, a nie zamknicie tej granicy".

Take Johannes Hahn, komisarz ds. Europejskiej Polityki Ssiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych, zwikszy nacisk na rzd w Ankarze po ostatnich rozmowach z jego przedstawicielami. Jak powiedzia w wywiadzie dla "Spiegla", podczas rozmw odnotowano pewien postp, ale "stwierdzilimy bardzo jasno i wyranie, e UE oczekuje od Turcji w jak najkrtszym czasie konkretnych i zdecydowanych dziaa na rzecz zauwaalnego spadku liczby uchodcw".

Mniej Syryjczykw wrd migrantw

Z informacji przekazanych przez warszawsk central Frontexu wynika, e wrd uchodcw docierajcych do Grecji stale spada udzia Syryjczykw. W caym 2015 roku utrzymywa si on na poziomie 56 procent, ale w padzierniku spad do 43, a w listopadzie do 39 proc.

Wynika to midzy innymi std, e wskutek zaostrzonej kontroli na granicach zewntrznych UE i coraz sprawniejszej akcji ustalania tosamoci migrantw, coraz mniej z nich moe podawa si za Syryjczykw. "Liczba przypadkw podawania si za obywatela innego pastwa stale spada", poinformowaa centrala Frontexu. Zaobserwowano przy tym zwikszony udzia procentowy Irakijczykw wrd uchodcw. W ubiegym roku wynosi on rednio 11 procent, ale w listopadzie wzrs nagle do 25 procent.

Niebezpieczna przeprawa przez morze

Pomimo niesprzyjajcej pogody, w dalszym cigu co tydzie wiele tysicy osb przedostaje si do Grecji. Spora cz z nich ryzykuje przepraw przez Morze rdziemne. Jak wynika z danych urzdu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodcw (UNHCR), od pocztku biecego roku do 27 stycznia do Grecji napyno prawie 50 tysicy 700 uchodcw i migrantw. Dla porwnania: w lipcu 2015 z Turcji na greckie wyspy przedostao si 55 tysicy migrantw.

Jak podaje Midzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), do 28 stycznia podczas prby przedostania si drog morsk do jednego z pastw czonkowskich Unii Europejskiej mier ponioso przynajmniej 244 ludzi. W roku 2015 w tym samym okresie liczba wypadkw miertelnych wyniosa 82, a w roku 2014 tylko 12. W czwartek 28 stycznia u wybrzea greckiej wyspy Samos utono 26 uchodcw. By moe liczby ofiar miertelnych jest wysza, poniewa grecka stra przybrzena stara si odnale osoby uznane w tej chwili za zaginione. Jej funkcjonariuszom udao si uj domniemanego szefa jednej z band przemytnikw ludzi.Artyku pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!