Partia Merkel poirytowana postpowaniem rzdu PiS. Bd sankcje wobec Polski?

Postpowanie nowego rzdu w Warszawie budzi rosnc irytacj w kierownictwie CDU. Partia kanclerz Merkel nie wyklucza wytoczenia najciszych armat w postaci naoenia sankcji na Polsk.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Stosunkom niemiecko-polskim grozi ponowne ochodzenie. Frakcja CDU/CSU w Bundestagu rozwaa nawet naoenie sankcji na Polsk, jeli nowy rzd w Warszawie bdzie w dalszym cigu "narusza podstawowe zasady pastwa prawa, takie jak podzia wadzy i wolno prasy".

Czy Polska zasuya na sankcje?

Jak owiadczy szef frakcji Volker Kauder w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel": "Kiedy stwierdza si naruszenia wartoci europejskich, pastwa czonkowskie UE musz zdoby si na odwag naoenia sankcji" na pastwo, ktre si tego dopuszcza. Polski rzd musi mie wiadomo tego, e "w Europie nie mona narusza pewnych wartoci podstawowych", doda Kauder i podkreli, e uwaa za "absolutnie suszne", i Komisja Europejska "uwanie przyjrzy si" sytuacji w Polsce.

Za wprowadzeniem sankcji opowiedzia si w wywiadzie dla "Spiegla" take przewodniczcy grupy CDU/CSU w Parlamencie Europejskim Herbert Reul: - Potrzebujemy sankcji gospodarczych, kiedy nie skutkuje dialog jako rodek polityczny - mwi.

Debata na temat Polski w KE i PE

Zesp komisarzy, czyli Komisja Europejska w penym skadzie, oceni w rod 13 stycznia podczas debaty przy drzwiach zamknitych sytuacj w Polsce. KE nie ma jednak adnych moliwoci prawnych wpynicia na ksztat i obowizywanie ustawy o radiofonii i telewizji.

W ocenie m.in. Europejskiej Unii Nadawcw i Europejskiej Federacji Dziennikarzy polska "maa ustawa medialna" jest sprzeczna z zasad niezalenoci mediw publicznych.

rodowa debata na forum Komisji Europejskiej, jak poinformowa jej rzecznik Margaritis Schinas, ma charakter wyjaniajcy. Nie naley zatem postrzega jej jako przygotowania do otwarcia procedury nt. zagroe systemowych dla pastwa prawa. W skrajnym przypadku taka procedura moe doprowadzi do zawieszenia prawa objtego ni pastwa czonkowskiego do gosowania w Radzie Unii Europejskiej.

Rozwojem sytuacji w Polsce zajmie si take Parlament Europejski. Nastpi to na posiedzeniu PE we wtorek 19 stycznia.

Pna wizyta premier Szydo w Berlinie

Rzd PiS z premier Beat Szydo sprawuje wadz od poowy listopada ubiegego roku. Jego poczynania wielokrotnie byy przedmiotem licznych wypowiedzi krytycznych ze strony politykw niemieckich. Ale ochodzenie stosunkw pomidzy Berlinem i Warszaw zauwaalne jest na razie gwnie w mediach.

Jak informuje tygodnik "Der Spiegel", Beata Szydo zoy wizyt w Berlinie 12 lutego. Tygodnik zwraca uwag, e nastpi ona dopiero po prawie trzech miesicach od objcia przez ni urzdu premiera. Jest to "zaskakujco dugim okresem" jak na dotychczasowy ksztat stosunkw niemiecko-polskich, uznawanych przez obie strony za bardzo dobre - podkrela hamburski tygodnik.

Artyku pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!